Çerez Örnek

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi AD

Amacı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Öğretmenlik meslek bilgisi dersleriyle hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, okuma, konuşma, yazma ile ilgili dilsel ve zihinsel becerileri farklı öğretim yöntem ve teknikleriyle bir arada kullanarak öğretmeyi öğrenen öğrencilerimiz, meslekî öğretim yaklaşımları ve öğretme/öğrenme etkinlikleri konularında yeterlilik kazanırlar. Alan bilgisi dersleriyle Türk dilinin tarihsel süreç içerisindeki gelişmesine, Türk edebiyatının dönem ve eserlerine vâkıf olan öğrencilerimiz, genel kültür dersleriyle ise kültürel farkındalık, düşünceleri eyleme dönüştürme becerisi, dijital yetkinlik, duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesi vb. konuların eğitimdeki önemini kavrarlar.

Türkçe Eğitimi AD Öğretim Elemanları

Öğretim elemanları bilgisine erişmek için tıklayınız.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe okutulmaktadır. Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar. Anabilim dalımızda henüz lisansüstü program yoktur. Ancak mezunlarımız ‘sosyal bilimler alanından mezun olma’ şartı arayan uygun bölümlerde lisansüstü eğitim alabilmektedirler.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı mezunları, ülkemizdeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaokullarda veya Türkî Cumhuriyetlerdeki çeşitli kurumlarda Türkçe öğretmeni; basın-yayın kuruluşlarında editör ve redaktör olarak; bunun yanı sıra yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde çeşitli görevlerde çalışabilmekte ve dilerlerse üniversitelerin ilgili bölümlerde akademisyen olarak görev alabilmektedirler.

Kontenjan ve Puan

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı'na Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan türlerinden SÖZ puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2019 yılı YKS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 408,18'dir. Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nın öğrenci kontenjanı 60 kişidir.

Dersler

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen dersler ekteki linkte yer almaktadır.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Türkçe Öğretmenliği 2018 Lisans Programı

Türkçe Öğretmenliği 2018 Lisans Programı Müfredatı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ