EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi AD

Türkçe Eğitimi AD

Doç. Dr. Soner Akşehirli (AD Başkanı)

E-posta: soner.aksehirli@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4164

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu 

E-posta: bahar.derviscemaloglu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3142

Doç. Dr. Safiye Akdeniz

E-posta: safiye.akdeniz@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4160

Dr. Öğr. Üyesi Göksu Çiçekli Koç

E-posta: goksu.cicekli.koc@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3143

Öğr. Gör. Gülece Metin

E-posta: gulece.metin@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3149

Dr. Ebru Kabakçı Yeşiltepe

E-posta: ebru.kabakci@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4165

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Lisans programında öğrencilere, temel pedagojik formasyonun yanında, Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi, Türk Edebiyatı’nın dönem ve eserleri, çocuk ve dünya edebiyatı, edebiyat bilgi ve kuramları, yazılı ve sözlü anlatım, genel dil bilimi, bilgisayar kullanımı, materyal tasarımı, ders kitabı incelemesi, sınıf ve okul yönetimi konularında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Öğrenciler üçüncü sınıfta Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında sosyal sorumlu- luk projeleri gerçekleştirmektedir.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının eğitim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe olarak verilmektedir. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Lisansüstü Programlar

Bölümde henüz lisansüstü program bulunmamaktadır. Ancak mezunlar sosyal bilimler alanında uygun lisansüstü programlara başvurabilmektedir.

Mezunların İstihdamı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokullar ile basın-yayın kuruluşlarında, yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarda çalışabilmekte ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilmektedir.

Kontenjan ve Puan

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 50 kişidir. Lisans programına TS-2 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 443,82437 ’dir.

Dersler

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında dört yıl boyunca verilen derslerin listesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

1. Yıl

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

 • Yazı Yazma Teknikleri
 • Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları I
 • Yazılı Anlatım I
 • Sözlü Anlatım I
 • Osmanlı Türkçesi I
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Yabancı Dil I
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları II
 • Yazılı Anlatım II
 • Sözlü Anlatım II
 • Osmanlı Türkçesi II
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Yabancı Dil II
 • Eğitim Psikolojisi

2. Yıl

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

 • Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi
 • Türk Halk Edebiyatı I
 • Eski Türk Edebiyatı I
 • Yeni Türk Edebiyatı I
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Bilgisayar I
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Beden Dili ve Diksiyon
 • Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi
 • Türk Halk Edebiyatı II
 • Eski Türk Edebiyatı II
 • Yeni Türk Edebiyatı II
 • Genel Dil Bilimi
 • Bilgisayar II
 • Etkili İletişim
 • Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarımı

3. Yıl

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

 • Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi
 • Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi
 • Çocuk Edebiyatı
 • Dünya Edebiyatı
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Özel Öğretim Yöntemleri I
 • Sınıf Yönetimi
 • Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi
 • Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi
 • Özel Öğretim Yöntemleri II
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Uygarlık Tarihi
 • Ölçme ve Değerlendirme

4. Yıl

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

 • Tiyatro ve Drama Uygulamaları
 • Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
 • Okul Deneyimi
 • Rehberlik
 • Özel Eğitim
 • Seçmeli Ders
  • Anlatıbilim
 • Dil ve Kültür
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Öğretmenlik Uygulaması
 • Seçmeli Ders
  • Anlambilim
  • Türkçe Öğret. Çağdaş Yaklaşımlar
  • Bilimsel ve Yazınsal Çeviri Teknikleri
  • Yeni Türk Edebiyatında Öykü
  • Yaratıcı Yazarlık

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına ait öğretim planlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.