Çerez Örnek

Değişim Programları

Erasmus+

Fen Bilgisi Öğretmenliği

The Hague University (Hollanda)

University of Gothenburg (İsveç)

UC Leuven Limburg (Belçika)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

University of Oviedo (İspanya)

Göteborgs Universitet (İsveç)

Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences (Almanya)

Resim-İş Öğretmenliği

National University of Art Bucharest (Romanya)

Zaragoza University (İspanya)

Goce Delchev University-Stip (Makdeonya)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Universitat Duisburg Essen  (Almanya)

Universitat Zu Koln  (Almanya)

Türkçe Öğretmenliği

Universitat Duisburg-Essen (Almanya)

Farabi

Özel Eğitim

Bülent Ecevit Üniveresitesi

Çukurova Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Ankara Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ