canlı destek

Dekanın Mesajı

Kıymetli öğrencilerimiz;

1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi’nin güçlü ve dinamik bir fakültesi olarak, nitelikli öğretim üyesi kadromuz, akademik, kültürel ve  fiziki olanaklara sahip  kampüs ortamına sahip olmamız nedeniyle Türkiye'deki Eğitim Fakülteleri içinde ayrıcalıklı bir yere sahibiz. Fakültemizin en büyük gurur kaynağı, her yıl alanındaki puan türünde en yüksek yüzdelik dilimden öğrenciler tarafından tercih edilmesi ve mezunlarının mesleki başarılarıdır. Vizyonumuz  doğrultusunda bünyemizdeki yetkin akademik personelimizle birlikte yaptığı araştırmalar ve yürüttüğü nitelikli öğretim programları aracılığıyla alanyazına, eğitim politikalarına ve toplumsal gelişime katkı sağlayan bir fakülte olmak için gayret göstermekteyiz. Siz sevgili öğrencilerimizi değişen zamanın getirdiği şartlara uygun olarak, sosyal - kültürel - ahlâkî açıdan rol model olacak öğretmen ya da psikolojik danışmanlar olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız.

Üniversitemizin kalite politikası çerçevesinde eğitim-öğretimimizi çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlama ve güncelleme; sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplumla kucaklaşan; uluslararası işbirlikleri ve değişim programlarıyla uluslararası alanda var olma hedefi doğrultusunda yol almaktayız. Bir üniversiteli olarak araştırma, keşfetme, analiz etme ve karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözüm önerileri sunabilmemiz için eğitim programlarımızı bu doğrultuda sürekli güncellemekteyiz. Öğrenim hayatının, yaşamın ta kendisi olduğu ilkesinden hareketle hayatta karşınıza çıkacak bütün zorlukları bu eğitim perspektifinde analiz ederek, aklın ve bilimin ışığında ön yargılardan uzak durarak değerlendirmeniz için çabalamaktayız.

Toplumsal yaşamdaki farklılıkları bizi zenginleştiren ve güzelleştiren unsurlar olarak algılayan öğretmen ve psikolojik danışmanlar olarak ülkemizin her yerine dokunan ve güzelleştiren bireyler olmanız en büyük arzumuzdur. Hakkıyla, layıkıyla, özveriyle, insana ve insanlığa hizmet etmek için yapılan her meslek özeldir; eğitimciler ise bireylerin ve toplumların gelişimlerinde oynadıkları rolle elbette daima ayrıcalıklı olmuşlardır. Bu ayrıcalığa sahip bireyler olarak fakültemizde huzurlu, sağlıklı, mutlu ve keyif alarak geçirilecek zamanları yaratmak bizim; bu süreçte görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak hareket eden, kendini geliştirmek için okuyan, araştıran, sorgulayan, işbirlikli çalışmalar yürütebilen bireyler olmanız da sizin görevlerinizdir.

Çevresine ışık tutan, aydınlık bireyler olmanız dileğimle hepinize başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.

               Saygı ve sevgilerimle,

 

                                                                                                          Prof. Dr. Alper BAŞBAY

                                                                                                          Dekan

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ