EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Amacı

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün amacı; yaptığı çalışmalarla alanında üretimde bulunarak, ülkemizin sanat eğitimine katkı sağlayacak toplumsal bilinç sahibi, estetik beğenileri yüksek, çağın dinamiklerine uyum sağlayan yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Merih Tekin Bender

merih.bender@ege.edu.tr

+90 232 311 3788

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci

dizar.ercivan.zencirci@ege.edu.tr

+90 232 311 3799

Bölüm Sekreteri

Ece Karacalar

imroz85@gmail.com

+90 232 311 3781

Resim-iş Eğitimi AD

Prof. Dr. Merih Tekin Bender (AD Başkanı)

E-posta: merih.bender@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3788

Doç. Dr. Melek Şahan

E-posta: melek.sahan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3785

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci

E-posta: dizar.ercivan.zencirci@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3799

Doç. Dr. Ekin Boztaş

E-posta: ekin.boztas@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3782

Arş. Gör. Kamuran Köseoğlu

E-posta: kamuran.koseoglu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3787

Resim-iş Öğretmenliği Lisans Programı

Resim-iş Öğretmenliği Lisans Programı’nda öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, atölye dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta seçebilecekleri ana sanat atölyesi dışında, her yarıyılda kendi alanları dışındaki bir atölyeyi seçmeli sanat dersi olarak alabilmektedir.

Programın öğrenim süresi dört yıldır. Derslerin tamamı Türkçe okutulmaktadır. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görsel sanat öğretmeni olarak görev yapabilmektedir. Bunun dışında, serbest sanat etkinliklerinde bulunabilmekte ya da atölye çalışmaları yürütebilmektedirler.

Kontenjan ve Puan

Bölüm kontenjanı yaklaşık 20 kişidir. Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı, özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Ön kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından o yıl için geçerli YGS sınavını başarmış ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenen YGS taban puanını almış olmak gerekmektedir.

Dersler

Resim-iş Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen derslerin listesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

1. Yıl

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

 • Temel Tasarım-I
 • Perspektif
 • Desen-I
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
 • Türkçe-I: Yazılı Anlatım
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Yabancı Dil-I
 • Üniversite Yaşamına Geçiş
 • Temel Tasarım-II
 • Desen-II
 • Sanat Tarihine Giriş
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
 • Türkçe-II: Sözlü Anlatım
 • Eğitim Psikolojisi
 • Yabancı Dil-II

2. Yıl

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

 • Yazı
 • Bilgisayar-I
 • Batı Sanatı Tarihi
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Ana Sanat Atölye
 • Seçmeli Sanat Atölye
 • Seçmeli Ders
  • Etkili İletişim
  • Çocuk Psikolojisi
 • Çocuğun Sanatsal Gelişimi
 • Bilgisayar-II
 • Sanat Felsefesi
 • Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı
 • Ana Sanat Atölye
 • Seçmeli Sanat Atölye

3. Yıl

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Türk Sanatı Tarihi
 • Sınıf Yönetimi
 • Özel Öğretim Yöntemleri-I
 • Ana Sanat Atölye
 • Seçmeli Sanat Atölye
 • Sanat Eleştirisi
 • Çağdaş Sanat
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Özel Öğretim Yöntemleri-II
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Ana Sanat Atölye
 • Seçmeli Sanat Atölye

4. Yıl

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

 • Müze Eğitimi ve Uygulamaları
 • Özel Eğitim
 • Rehberlik
 • Okul Deneyimi
 • Ana Sanat Atölye
 • Seçmeli Sanat Atölye
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Öğretmenlik Uygulaması
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Ana Sanat Atölye
 • Seçmeli Sanat Atölye

Lisansüstü Programlar

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde lisansüstü program bulunmamaktadır.

Öğretim Programları

 Resim-iş Öğretmenliği Lisans Programı'na ait öğretim planlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.