EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Amacı

Temel Eğitim Bölümü’nün amacı; eğitim alanında gerekli teorik-pratik bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş, araştıran, sorgulayan, ülke sorunlarından haberdar ve yaşam boyu öğrenen nitelikli okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni yetiştirmektir.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Kadir Aslan

kadir.aslan@ege.edu.tr

+90 232 311 4163

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Zeynep Alat

zeynep.alat@ege.edu.tr

+90 232 311 4168

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Pınar Çavaş

pinarcavas@gmail.com

+90 232 311 3158

Bölüm Sekreteri

Gönül Öztitiz

gonul.oztitiz@gmail.com

+90 232 311 1628

Okul Öncesi Eğitimi AD

İsim

e-posta

Telefon

Doç. Dr. Zeynep Alat (AD Başkanı)

zeynep.alat@ege.edu.tr

+90 232 311 4168

Doç. Dr. Şakire Ocak Karabay

sakire.ocak@ege.edu.tr

+90 232 311 5470

Doç. Dr. Derya Ası

derya.sahin@ege.edu.tr

+90 232 311 4169

Doç. Dr. Sibel Sönmez

sibel.sonmez@ege.edu.tr

+90 232 311 3791

Dr. Öğr. Üyesi Nilay Dereobalı

nilay.dereobali@ege.edu.tr

+90 232 311 5469

Arş. Gör. Gamze Bilir Seyhan

gamze.bilir.seyhan@ege.edu.tr

+90 232 311 3371

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu donanımlı okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir. 0 - 6 yaş arası çocuklarla çalışacak öğretmen adaylarının gerekli bilgileri kazanmaları ve alanla ilgili becerilerini geliştirmeleri için ağırlıklı olarak etkinlik ve materyal temelli, uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nın eğitim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe verilmektedir. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarında ve ilkokulların bünyesindeki ana sını arında, kurumlara bağlı veya özel kreş ve anaokullarında çalışma olanakları vardır. Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen mezunlar Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Program’ına başvurabilirler.

Kontenjan ve Puan

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 60 kişidir. Lisans programına YGS-5 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 406,52122’dir.

Dersler

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen dersler aşağıda yer almaktadır.

1. YIL

I. YARIYIL

II. YARIYIL

 • Okulöncesi Eğitime Giriş
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
 • Psikoloji
 • Bilgisayar-I
 • Türkçe-I: Yazılı Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Yabancı Dil-I
 • Üniversite Yaşamına Geçiş
 • Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım
 • Bilgisayar-II
 • Eğitim Felsefesi
 • Türkçe-II: Sözlü Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
 • Eğitim Psikolojisi
 • Yabancı Dil-II

2. YIL

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

 • Anne Çocuk Beslenmesi
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I
 • Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
 • Çocukta Oyun Gelişimi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Seçmeli-I
  • Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgisayar
  • Okulöncesi Dönemde Resim Eğitimi
  • Okulöncesi Eğitimde Hikaye Anlatımı
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-II
 • Çocuk Edebiyatı
 • Matematik Eğitimi
 • Çocuk Ruh Sağlığı
 • Drama
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

3. YIL

V. YARIYIL

VI. YARIYIL

 • Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
 • Müzik Eğitimi-I
 • Fen Eğitimi
 • Görsel Sanatlar Eğitimi
 • İstatistik
 • Sınıf Yönetimi
 • Özel Öğretim Yöntemleri-I
 • Okul Deneyimi
 • Özel Öğretim Yöntemleri-II
 • Müzik Eğitimi-II
 • Materyal Geliştirme
 • Etkili İletişim
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Özel Eğitim
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • İş Hayatı İçin Yabancı Dil

4. YIL

VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

 • Anne Baba Eğitimi
 • Araştırma Projesi
 • Rehberlik
 • Öğretmenlik Uygulaması-I
 • Seçmeli-I (Genel Kültür)
  • Cinsel Sağlık Bilgileri ve Eğitimi
  • Okulöncesinde Öğretmenlik Davranışı-Beden Dili ve Diksiyon
  • Çevre Eğitimi
  • Vurmalı Çalgılar (Orff Çalgıları) Öğretimi
  • Kaynak Tarama ve Dokümantasyon
  • Girişimcilik ve Kalite
  • İşaret Dili
 • Seçmeli-II (Alan ve Alan Eğitimi)
 • Çocuklarda Saldırgan Davranışlar ve Davranış Yönetimi
 • Kaynaştırma Eğitimi
 • Okulöncesi Dönemde Aile Katılım Çalışmaları
 • Çocukta Sanat Gelişimi
 • İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları
 • Araştırma Projesi-II
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Öğretmenlik Uygulaması-II
 • Seçmeli-III (Alan ve Alan Eğitimi 2)
  • Çocuğu Tanıma Teknikleri
  • Çocuk ve Şiddet
  • Okulöncesinde Müze Eğitimi
  • Okul Sağlığı ve Hasta Çocuğun Eğitimi
 • Seçmeli-IV (Alan ve Alan Eğtimi 3)
 • Okulöncesi Dönemde Sosyal ve Kişilerarası Problem Çözme Becerileri
 • Okulöncesi Eğitimde Proje Çalışmaları
 • Çocukta Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi

Sınıf Eğitimi AD

İsim

e-posta

Telefon

Doç. Dr. Pınar Çavaş (AD Başkanı)

pinarcavas@gmail.com

+90 232 311 3158

Prof. Dr. Kadir Aslan

kadir.aslan@ege.edu.tr

+90 232 311 4163

Prof. Dr. Neşe Aslan

nese.aslan@ege.edu.tr

+90 232 311 2230

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Altıparmak

kemal.altiparmak@ege.edu.tr

+90 232 311 5468

Dr. Öğr. Üyesi Turhan Şengönül

turhan.sengonul@ege.edu.tr

+90 232 311 3157

Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever

belgin.arslan.cansever@ege.edu.tr

+90 232 311 3156

Dr. Öğr Üyesi Gizem Engin

gizem.engin@ege.edu.tr

+90 232 311 3159

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Mentiş KÖKSOY    

Öğr. Gör. Dr. Türkan Özaydın

turkan.ozaydin@ege.edu.tr

+90 232 311 3160

Ögr. Gör. Erdem Erem

erdem.erem@ege.edu.tr

+90 232 311 4199

Arş. Gör. A. Ceren Alaçam

asli.ceren.alacam@ege.edu.tr

+90 232 311 3159

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, ilkokulların gereksinim duyduğu nitelikli sınıf öğretmenleri yetiştirmektir. Genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve alan bilgisi derslerinin yanında, fen bilgisi ve bilgisayar laboratuvarları ile destekli bir ortamda öğrencilerin birbirleriyle etkileşimine olanak sağlayan, uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Mezun olacak öğretmen adaylarının sosyo- ekonomik ve kültürel farklılıklara duyarlı bir eğitim verebilecek şekilde yetiştirilmeleri de programın başlıca hede eri arasındadır.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın eğitim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe verilmektedir. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda öğretmen olarak görev yapabilirler. Ayrıca lisansüstü eğitim alarak akademik hayata da devam edebilirler.

Kontenjan ve Puan

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 60 kişidir. Lisans programına TM-2 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 391,06704'tür.

Dersler

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilecek dersler aşağıda yer almaktadır.

1. Yıl

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

 • Temel Matematik-I
 • Genel Biyoloji
 • Uygarlık Tarihi
 • Türkçe-I: Yazılı Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-I
 • Yabancı Dil-I
 • Bilgisayar-I
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Üniversite Yaşamına Geçiş
 • Temel Matematik-II
 • Genel Kimya
 • Türk Tarihi ve Kültürü
 • Genel Coğrafya
 • Bilgisayar-II
 • Türkçe-II: Sözlü Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-II
 • Yabancı Dil-II
 • Eğitim Psikolojisi

2. Yıl

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

 • Türk Dili-I: Ses ve Yapı Bilgisi
 • Genel Fizik
 • Müzik
 • Beden Eğitimi ve Spor Kültürü
 • Fen ve Tekn. Lab. Uygulamarı-I
 • Sosyoloji
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Öğretmenlik Davranışı-Beden Dili ve Diksiyon
 • Çocuk Psikolojisi
 • Türk Dili-II: Cümle ve Metin Bilgisi
 • Çocuk Edebiyatı
 • Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
 • Sanat Eğitimi
 • Fen ve Tekn. Lab. Uygulamaları-II
 • Müzik Öğretimi
 • Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
 • Güzel Yazı Teknikleri
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

3. Yıl

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

 • Fen ve Teknoloji Öğretimi-I
 • İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
 • Hayat Bilgisi Öğretimi
 • Matematik Öğretimi-I
 • Drama
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Sınıf Yönetimi
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi-II
 • Türkçe Öğretimi
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • Matematik Öğretimi-II
 • Erken Çocukluk Eğitimi
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Okul Deneyimi

4. Yıl

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

 • Görsel Sanatlar Öğretimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
 • Trafik ve İlkyardım
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • Etkili İletişim
 • Öğretmenlik Uygulaması-I
 • Rehberlik
 • Özel Eğitim          
 • Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
 • İlköğretimde Kaynaştırma
 • Öğretmenlik Uygulaması-II
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Eğitim Felsefesi
 • Seçmeli (Alan)
  • Çevre Eğitimi
  • Çocuklukta Uyum Sorunları
  • Anne-Baba Eğitimi
  • Müze Eğitimi
 • Seçmeli (Meslek Bilgisi)
 • Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi
 • İlköğretimde Yabancı Dil Eğitimi
 • Analitik Okuma
 • Bilgisayar Destekli Eğitim

Lisansüstü Programlar

 • Okulöncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
 • Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programları

Temel Eğitim Bölümü'nün lisans programlarına ait öğretim planlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.