EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Amacı

Temel Eğitim Bölümü’nün amacı; eğitim alanında gerekli teorik-pratik bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni yetiştirmektir. Ayrıca, programdaki öğrenciler araştırma ve sorgulamaya dayalı eğitim alanındaki problemleri anlamalarını ve bu problemlere çözüm bulmalarına yardımcı olacak eğitim almaktadırlar.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Şakire Karabay

sakire.ocak@ege.edu.tr

+90 232 311 5470          

Bölüm Başkan Yardımcısı    

Doç. Dr. Sibel Sönmez

sibel.sonmez@ege.edu.tr

+90 232 311 3791

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever      

belgin.arslan.cansever@ege.edu.tr

+90 232 311 3156             

Bölüm Sekreteri

Gönül Öztitiz

gonul.oztitiz@gmail.com

+90 232 311 1628