EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Amacı

Temel Eğitim Bölümü’nün amacı; eğitim alanında gerekli teorik-pratik bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni yetiştirmektir. Ayrıca, programdaki öğrenciler araştırma ve sorgulamaya dayalı eğitim alanındaki problemleri anlamalarını ve bu problemlere çözüm bulmalarına yardımcı olacak eğitim almaktadırlar.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Neşe Aslan      

nese.aslan@ege.edu.tr

+90 232 311 2230          

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Zeynep Alat

zeynep.alat@ege.edu.tr

+90 232 311 4168

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Pınar Çavaş

pinarcavas@gmail.com

+90 232 311 3158

Bölüm Sekreteri

Gönül Öztitiz

gonul.oztitiz@gmail.com

+90 232 311 1628