Çerez Örnek

Temel Eğitim Bölümü

Amacı

Temel Eğitim Bölümü’nün amacı; eğitim alanında gerekli teorik-pratik bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş, araştıran, sorgulayan, ülke sorunlarından haberdar ve yaşam boyu öğrenen nitelikli okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni yetiştirmektir.

Temel Eğitim Bölümü’nde iki lisans programında eğitim-öğretim verilmektedir.

2004 yılından itibaren mezunlara Diploma Eki verilebilmektedir. Ayrıca Temel Eğitim Bölümü’nün Erasmus + Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı, Farabi ve Mevlana Değişim Programları kapsamında farklı kurumlarla ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde, öğrenci ve akademisyen değişimi desteklenerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapılabilmektedir.

Yönetim

Prof. Dr. Pınar ÇAVAŞ

Bölüm Başkanı

                                                         Doç. Dr. Nilay Dereobalı                                                                                                                                                                          Doç. Dr. Kemal Altıparmak

                                                       Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                                                                                                                        Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Bölüm Sekreteri: Kader ÇETİN

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ