canlı destek

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Semra Sütgibi 

AD Başkanı

semra.sutgibi@ege.edu.tr

+90 232 311 4166

Dr. Öğr. Üyesi Saadet Tekin

saadet.tekin@hotmail.com

+90 232 311 4167

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Çırak Karadağ

sevinc.cirak@ege.edu.tr

+90 232 311 4173

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Gölgesiz

hulya.golgesiz@ege.edu.tr

+90 232 311 3789

Dr. Öğr. Üyesi Selda Şan

selda.san@ege.edu.tr

+90 232 311 3371

Öğr. Gör. Dr. İskender Daşdemir

iskender.dasdemir@ege.edu.tr

+90 232 311 3161

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Soner Akşehirli 

Bölüm Başkanı ve AD Başkanı

soner.aksehirli@ege.edu.tr

+90 232 311 4164

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu 

bahar.derviscemaloglu@ege.edu.tr

+90 232 311 3142

Doç. Dr. Safiye Akdeniz

safiye.akdeniz@ege.edu.tr

+90 232 311 4160

Dr. Öğr. Üyesi Göksu Çiçekli Koç

goksu.cicekli.koc@ege.edu.tr

+90 232 311 3143

Arş. Gör. Dr. Ebru Kabakçı

ebru.kabakci@ege.edu.tr

+90 232 311 4165

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ