Çerez Örnek
canlı destek

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları

 

Doç. Dr. İskender DAŞDEMİR 

Bölüm Başkanı

Anabilim Dalı Başkanı

iskender.dasdemir@ege.edu.tr

+90 232 311 3161

Doç.Dr. Sevinç ÇIRAK KARADAĞ

Bölüm Başkan Yardımcısı

sevinc.cirak@ege.edu.tr

+90 232 311 4173

 

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Doç.Dr. Sevinç ÇIRAK KARADAĞ

Anabilim Dalı Başkanı

Bölüm Başkan Yardımcısı

sevinc.cirak@ege.edu.tr

+90 232 311 4173

Doç. Dr. Semra SÜTGİBİ 

semra.sutgibi@ege.edu.tr

+90 232 311 4166

Doç.Dr. İskender DAŞDEMİR

iskender.dasdemir@ege.edu.tr

+90 232 311 3161

Dr. Öğr. Üyesi Saadet TEKİN

saadet.tekin@hotmail.com

+90 232 311 4167

Dr. Öğr. Üyesi Selda ŞAN

selda.san@ege.edu.tr

+90 232 311 3371

Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÖLGESİZ

hulya.golgesiz@ege.edu.tr

+90 232 311 3789

 

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ 

Bölüm Başkanı

Anabilim Dalı Başkanı

soner.aksehirli@ege.edu.tr

+90 232 311 4164

Doç. Dr. Bahar DERVİŞCEMALOĞLU 

bahar.derviscemaloglu@ege.edu.tr

+90 232 311 3142

Doç. Dr. Safiye AKDENİZ

safiye.akdeniz@ege.edu.tr

+90 232 311 4160

Dr. Öğr. Üyesi Göksu ÇİÇEKLİ KOÇ

goksu.cicekli.koc@ege.edu.tr

+90 232 311 3143

Arş. Gör. Dr. Ebru KABAKÇI

ebru.kabakci@ege.edu.tr

+90 232 311 4165

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ