Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Ders Programları

Ders Programları

Lisans Programları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Ortak Dersler (Lisans Programları)

Genel Kültür Seçmeli Dersleri Programı

Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri Programı

Yüksek Lisans Programları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Fen Eğitimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okul Öncesi Eğitimi

Sınıf Öğretmenliği

Özel Eğitim

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Doktora Programları

Eğitim Programları ve Öğretim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doktora Formasyon Programı

Doktora Formasyon