Çerez Örnek

Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi 

Amacı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nın amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na ve diğer kurumlara yönetim, denetim, planlama ve eğitim ekonomisi alanında uzman yetiştirmek; alan yazına bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak; eğitim kurumlarında çalışan öğretmen, yönetici ve deneticilerin mesleki yeterliklerini yükseltmektir.

Eğitim Yönetimi AD Öğretim Elemanları

Öğretim elemanları bilgisine erişmek için tıklayınız.

Eğitim Yönetimi AD Lisansüstü Programlar

  • Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı
  • Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
  • Eğitim Yönetimi Doktora Programı

Lisansüstü Dersler

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarında yürütülen dersler aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)

Eğitim Yönetimi Doktora Programı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ