Çerez Örnek

Kurullar

Akreditasyon Koordinasyon Birim Üyeleri

Prof. Dr. Sibel Sönmez (Akreditasyon Birim Başkanı)

Prof. Dr. Dilek Yelda Kağnıcı (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Prof. Dr. Pınar Çavaş (Temel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Öner Uslu (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Deniz Arıkan (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Selda Şan (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Akademik Danışmanlık Komisyonu

Doç. Dr. Avşar Ardıç (Başkan)

Doç. Dr. Burcu Pamukçu Karasu (Üye)

Doç. Dr. Soner Akşehirli (Üye)

Prof. Dr. Tarık Kışla (Üye)

Doç. Dr. Semra Sütgibi (Üye)

Doç. Dr. Zeynep Alat (Üye)

Doç. Dr. Ekin Boztaş (Üye)

Prof. Dr. Belgin Arslan Cansever (Üye)

Doç. Dr. Duygu Metin Peten (Üye)

Birim Kalite Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Sibel SÖNMEZ (Başkan)

A. Liderlik, Yönetim ve Kalite

Doç. Dr. Zeynep Alat (Üye)

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu (Üye)

B. Eğitim ve Öğretim

Prof. Dr. Pınar Çavaş (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Y. Deniz Arıkan (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Saadet Tekin (Üye)

C. Araştırma ve Geliştirme

Prof. Dr. Tarık Kışla (Üye)

Prof. Dr. Belgin Arslan Cansever (Üye)

Doç. Dr. Bahadır Namdar (Üye)

D. Toplumsal Katkı

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci (Üye)

Doç. Dr. Serkan Denizli (Üye)

Metin Nokay (Fakülte Sekreteri)

Bologna Süreci Koordinatörü ve Program Sorumluları

Prof. Dr. Pınar ÇAVAŞ  (Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı)

Prof. Dr. Sibel SÖNMEZ (Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı) 

Doç. Dr. Kemal ALTIPARMAK (Fakülte Koordinatörü)

Doç. Dr. Betül MEYDAN (Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı)

Doç. Dr. Bahadır NAMDAR (Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Ekin BOZTAŞ (Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Avşar ARDIÇ (Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Sevinç ÇIRAK KARADAĞ (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı)

Dr. Öğr. Üyesi Göksu ÇİÇEKLİ KOÇ (Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı)

Dr. Öğr. Üyesi Beril CEYLAN (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı)

Bölüm Akreditasyon Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Y. Deniz Arıkan (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Prof. Dr. D. Yelda Kağnıcı (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Prof. Dr. Merih Bender (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)

Prof. Dr. Pınar Çavaş (Temel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Bahadır Namdar (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Soner Akşehirli (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Esra Kanlı Denizci ( Özel Eğitim Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Selda Şan (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Eğitim Fakültesi Öğrenci Projeleri Geliştirme Komisyonu 

Doç. Dr. Sibel Sönmez (Başkan)

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci

Doç. Dr. Alev Ateş Çobanoğlu

Doç. Dr. Aylin Mentiş Köksoy

Doç. Dr. Esra Kanlı Denizli

Doç. Dr. Elif Ercan

Dr. Öğr. Üyesi Selda Şan

Dr. Öğr. Üyesi Fulden Güler Nalbantoğlu

Arş. Gör. Dr. Ebru Kabakçı

Engelsiz Ege Fakülte Temsilcileri

Prof. Dr. Sibel SÖNMEZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gamze BİLİR SEYHAN

Metin NOKAY (Fakülte Sekreteri)

Erasmus+ Koordinatörü Ve Bölüm Sorumluları

Prof. Dr. Sibel SÖNMEZ (Fakülte Koordinatörü)

Prof. Dr. Merih BENDER (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Duygu METİN PETEN (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Mine ALADAĞ (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. Esra KANLI DENİZCİ (Özel Eğitim Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Beril CEYLAN (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Gamze BİLİR SEYHAN (Temel Eğitim Bölümü)

Arş. Gör. Dr. Ebru KABAKÇI (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

ETEN Koordinatörü

Prof. Dr. Sibel Sönmez (Temel Eğitim Bölümü)

Fakülte Okul İşbirliği Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Sibel Sönmez (Fakülte Okul İşbirliği Koordinatörü)

Fakülte-Okul İşbirliği Koordinatörleri

Prof. Dr. Sibel Sönmez (Başkan)

Prof. Dr. Pınar Çavaş (Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Burcu Pamukçu Karasu (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı)

Doç. Dr. Murat Sağlam (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Nilay Dereobalı (Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Ekin Boztaş (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Semra Sütgibi (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı)

Dr. Öğr. Üyesi Y. Deniz Arıkan (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Betül Yılmaz Atman (Özel Eğitim Bölümü)

Ar. Gör. Dr. Ebru Kabakçı (Türkçe Eğitimi Lisans Programı)

Fakülte Proje Koordinasyon Komisyonu 

Prof. Dr. Sibel Sönmez (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Yılmaz Tonbul

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci

Doç. Dr. Fırat Sarsar

Doç. Dr. Nedim Özdemir

Doç. Dr. Burak Aydın

Doç. Dr. Gizem Engin

Doç. Dr. Betül Meydan

Dr. Öğr. Üyesi Göksu Çiçekli Koç

Doç. Dr. Esra Kanlı Denizci 

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Bilir Seyhan

Dr. Öğr. Üyesi Fulden Güler Nalbantoğlu

Farabi Koordinatörü ve Program Sorumluları

Doç. Dr. Nilay DEREOBALI (Fakülte Koordinatörü)

Prof. Dr. Merih BENDER (Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Safiye AKDENİZ (Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Jale İPEK (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Kemal ALTIPARMAK (Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Nilay DEREOBALI (Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Safiye AKDENİZ (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Mine ALADAĞ (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı)

Dr. Öğr. Üyesi Fulden GÜLER NALBANTOĞLU (Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı)

Genel Kültür Dersleri Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Sibel SÖNMEZ (Fakülte Koordinatörü)

Prof. Dr. Pınar Çavaş (Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı)

Doç. Dr. Murat Sağlam (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Semra Sütgibi (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu (Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Zeynep Alat (Temel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Avşar Ardıç (Özel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Alev Ateş Çobanoğlu (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı)

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Kahraman (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı)

Fatma Kubilay (Öğrenci İşleri Şefi)

Görsel Komisyon

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Öner Uslu (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Prof. Dr. Tahsin Oğuz Başokçu (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Prof. Dr. Yılmaz Tonbul (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. Semra Sütgibi (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Avşar Ardıç (Özel  Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Nilay Dereobalı (Temel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Duygu Metin Peten (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

(Eğitim Bilimleri Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Beril Ceylan (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Arş. Gör. Kamuran Köseoğlu (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)

Kariyer Planlama Temsilcileri

Öğr. Gör. Erdem Erem (Fakülte Temsilcisi)

Doç. Dr. Elif Ercan (Üye)

Doç. Dr. Esra Kanlı Denizci (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Selda Şan (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Beril Ceylan (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Gizem Silistire (Üye)

Ar. Gör. Dr. Ebru Kabakçı (Üye)

Ar. Gör. Aslı Ceren Alaçam (Üye)

Ar. Gör. Kamuran Köseoğlu (Üye)

Ar. Gör. Begümay Tümer (Üye)

Ar. Gör. Tuğçe Yıldız (Üye)

Kütüphane Üst Kurulu Birim Temsilcisi

Prof. Dr. Eralp Altun (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Lisans Programları Hazırlama Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Avşar Ardıç (Başkan)

Prof. Dr. Gülsen Ünver (Üye)

Prof. Dr. Dilek Yelda Kağnıcı (Üye)                                 

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci (Üye)

Doç. Dr. Zeynep Alat (Üye)

Doç. Dr. Gizem Engin (Üye)

Doç. Dr. Duygu Metin Peten (Üye)

Doç. Dr. Esra Kanlı Denizci (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Deniz Arıkan (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Göksu Çiçekli Koç (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Gölgesiz (Üye)

Mevlana Koordinatörü ve Bölüm Sorumluları

Doç. Dr. Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ (Fakülte Koordinatörü)

Doç. Dr. Safiye AKDENİZ (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Jale İPEK (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Mine ALADAĞ (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. Zeynep ALAT (Temel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Fulden GÜLER NALBANTOĞLU (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Mezunlarla İlişkiler Temsilcileri

Dr. Öğr. Üyesi Göksu Çiçekli Koç (Fakülte Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Denizli

Doç. Dr. İskender Daşdemir

Dr. Öğr. Üyesi Beril Ceylan

Ar. Gör. İlayda Gör

Ar. Gör. Kamuran Köseoğlu

Ar. Gör. Tuğçe Yıldız

Ar. Gör. Begümay Tümer

Ar. Gör. Aslıhan Ayar

Orhun Programı 

Prof. Dr. Sibel SÖNMEZ (Fakülte Koordinatörü)

Prof. Dr. Tarık KIŞLA (Fakülte Koordinatör Yardımcısı)

Prof. Dr. Tarık KIŞLA (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Elif ERCAN (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Prof. Dr. Merih BENDER (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Bahadır NAMDAR (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Esra KANLI DENİZCİ (Özel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Aylin MENTİŞ (Temel Eğitim Bölümü)

Arş. Gör. Dr. Ebru KABAKÇI (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Önceki Öğrenmelerin Tanınması Komisyon Üyeleri

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Tarık Kışla

Dr. Öğr. Üyesi Y. Deniz Arıkan

Öğr. Gör. İlker Çobanoğlu

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Esra Kanlı Denizci

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Zeynep Alat

Prof. Dr. Sibel Sönmez

Doç. Dr. Nilay Dereobalı

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Bilir-Seyhan

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Pınar Çavaş

Prof. Dr. Belgin Arslan Cansever

Doç. Dr. Gizem Engin

Arş. Gör. Dr. Aslı Ceren Alaçam

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Merih Bender

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci

Doç. Dr. Ekin Boztaş

MATEMATİK FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hülya Yılmaz

Prof. Dr. Hakan Türkmen

Doç. Dr. Murat Sağlam

Doç. Dr. Bahadır Namdar

Doç. Dr. Duygu Metin Peten

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Makbule Başbay

Doç. Dr. Betül Meydan

Doç. Dr. Nedim Özdemir

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Soner Akşehirli

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu

Dr. Öğr. Üyesi Göksu Çiçekli Koç

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Semra Sütgibi

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Gölgesiz

Doç. Dr. Sevinç Çırak Karadağ

Spor Temsilcileri

Prof. Dr. Sibel Sönmez (Fakülte Spor Temsilcisi)

Prof. Dr. Yılmaz Tonbul (Futbol Takımları Sorumlusu)

Doç. Dr. Burcu Pamukçu (Spor Temsilci Yardımcısı)

Arş. Gör. Dr. Yasin Ay (Basketbol Takımları Sorumlusu)

Arş. Gör. Nisan Ayşenur Akyüz (Voleybol Takımları Sorumlusu)

Birim Yönetim Sistemleri Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Fulden Güler Nalbantoğlu (Fakülte Koordinatörü)

Doç. Dr. Onur Dönmez (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Öner Uslu (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. İskender Daşdemir (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Arş. Gör. Dr. Türkan Ercan Özaydın (Temel Eğitim Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Fulden Güler Nalbantoğlu (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Arş. Gör. Kamuran Köseoğlu (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)

Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. Eralp Hüseyin Altun (BÖTE - Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Fırat Sarsar (BÖTE)

Doç. Dr. Onur Dönmez (BÖTE)

Prof. Dr. Tahsin Oğuz Başokçu (Eğitim Bilimleri Bölümü - Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Erdal Toprakcı (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Doç Dr. Nedim Özdemir (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Prof. Dr. Merih Bender (GSE - Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci (GSE)

Doç. Dr. Ekin Boztaş (GSE)

Prof. Dr. Hakan Türkmen (Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü - Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Bahadır Namdar (Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. Duygu Metin Peten (Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. İskender Daşdemir (TSBE - Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Sevinç Çırak Karadağ (TSBE)

Doç. Dr. Soner Akşehirli (TSBE)

Prof. Dr. Pınar Çavaş (Temel Eğitim Bölümü - Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Sibel Sönmez (Temel Eğitim Bölümü)

Prof. Dr. Belgin Arslan Cansever (Temel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Esra Kanlı Denizci (Özel Eğitim Bölümü - Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Avşar Ardıç (Özel Eğitim Bölümü)

TTO-TGB Koordinatörü

Prof. Dr. Sibel Sönmez

Turkuaz Masa Görevlisi

Fakülte Sekreteri Metin Nokay

Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri

Doç. Dr. Soner Akşehirli (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Murat Sağlam (Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. Nilay Dereobalı  (Temel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Ekin Boztaş (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Öner Uslu (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. Esen Altunay (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. Onur Dönmez (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

(Eğitim Bilimleri Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Gölgesiz (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Elif Kübra Demir (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Öğr. Gör. Erdem Erem (Temel Eğitim Bölümü)

Arş. Gör. Kamuran Köseoğlu (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)

Vido Üyeleri

Fakülte 

Prof. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN

Prof. Dr. Sibel SÖNMEZ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

Prof. Dr. Eralp Hüseyin Altun

Öğr. Gör. İlker ÇOBANOĞLU

Eğitim Bilimleri Bölümü                                        

Prof. Dr. Erdal Toprakcı

Arş. Gör. Dr. Yasin Ay 

Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD)

Prof. Dr. Dilek Yelda Kağnıcı

Prof. Dr. Hakan Atılgan

Prof. Dr. Makbule Başbay

Prof. Dr. Yılmaz Tonbul

Doç. Dr. Nedim Özdemir

Arş. Gör. Ece Çokay Taşçıoğlu

Arş. Gör. Dr. Yasin Ay

Dr. Öğr. Üyesi Elif Kübra DEMİR

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Prof. Dr. Merih Tekin Bender

Arş. Gör. Kamuran Köseoğlu 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Prof. Dr. Hülya Yılmaz

Doç. Dr. Murat Sağlam

Dr. Öğr. Üyesi Fulden Güler Nalbantoğlu 

Özel Eğitim Bölümü 

Doç. Dr. Hatice Nilay Kayhan

Doç. Dr. Esra Kanlı Denizci

Arş. Gör. Nisan Ayşenur Akyüz

Arş. Gör. Tuğçe Yıldız

Arş. Gör. Simge Yayla

Temel Eğitim Bölümü

Prof. Dr. Pınar Çavaş 

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Bilir Seyhan

Arş. Gör. Dr. Aslı Ceren Alaçam

Arş. Gör. Aslıhan Ayar

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Soner Akşehirli 

Doç. Dr. Sevinç Çırak Karadağ

Arş. Gör. Dr. Ebru Kabakçı    

Yayın Alt Komisyonu

Prof. Dr. Tarık Kışla (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Beril Ceylan (Komisyon Başkanı Yardımcısı)

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ