EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Amacı

Eğitim Bilimleri Bölümü’nün amacı; psikolojik danışman ve eğitim uzmanı yetiştirmek, eğitim araştırmaları yapmak ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerini yürütmektir.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Süleyman Doğan

suleyman.dogan@ege.edu.tr

+90 232 311 5266

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Makbule Başbay

makbule.basbay@ege.edu.tr

+90 232 311 5258

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Esen Altunay

 

esen.altunay@ege.edu.tr

+90 232 311 3377

Bölüm Sekreteri

Saba Zeynep Özgönül 

sazeoz@gmail.com 

+90 232 311 5259

Akademik Kadro

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AD

İsim

e-posta

Telefon

Doç. Dr. Tuncay Öğretmen (AD Başkanı)

tuncay.ogretmen@ege.edu.tr

+90 232 311 5258

Doç. Dr. Hakan Atılgan

hakan.atilgan@ege.edu.tr

+90 232 311 5268

Doç. Dr. Tahsin Oğuz Başokçu

tahsin.oguz.basokcu@ege.edu.tr

+90 232 311 5261

Arş. Gör. Elif Kübra Demir

elif.kubra.demir@ege.edu.tr

+90 232 311 3373

Eğitim Programları ve Öğretim AD

İsim

e-posta

Telefon

Prof. Dr. Nilay Bümen (AD Başkanı)

nilay.bumen@ege.edu.tr

+90 232 311 5262

Doç. Dr. Gülsen Ünver

gulsen.unver@ege.edu.tr

+90 232 311 5267

Doç. Dr. Alper Başbay

alper.basbay@ege.edu.tr

+90 232 311 5270

Doç. Dr. Makbule Başbay

makbule.basbay@ege.edu.tr

+90 232 311 5263

Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul

bunyamin.yurdakul@ege.edu.tr

+90 232 311 5273

Dr. Öğr. Üyesi Öner Uslu

oner.uslu@ege.edu.tr

+90 232 311 3154

Arş. Gör. Yasin Ay

yasin.ay@ege.edu.tr

+90 232 311 3372

     

 Eğitim Yönetimi 

İsim

e-posta

Telefon

Prof. Dr. Erdal Toprakçı (AD Başkanı)

erdal.toprakci@ege.edu.tr

+90 232 311 5260

Doç. Dr. Yılmaz Tonbul

yilmaz.tonbul@ege.edu.tr

+90 232 311 5265

Doç. Dr. Osman Ferda Beytekin

beytekin.ferda@gmail.com

+90 232 311 3150

Doç. Dr. Üyesi Esen Altunay

esen.altunay@ege.edu.tr

+90 232 311 3377

     

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD

İsim

e-posta

Telefon

Prof. Dr. Süleyman Doğan

suleyman.dogan@ege.edu.tr

+90 232 311 5266

Doç. Dr. Dilek Yelda Kağnıcı(AD Başkanı)

yelda.kagnici@ege.edu.tr

+90 232 311 5264

Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya

zeynep.cankaya.cihangir@ege.edu.tr

+90 232 311 5256

Doç. Dr. Mine Aladağ

mine.aladag@ege.edu.tr

+90 232 311 5257

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özekes

mustafa.ozekes@ege.edu.tr

+90 232 311 5272

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Denizli

serkan.denizli@ege.edu.tr

+90 232 311 3151

Dr. Öğr. Üyesi Barış Yaka

baris.yaka@ege.edu.tr

+90 232 311 3152

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ercan

elif.ercan@ege.edu.tr

+90 232 311 3376

Öğr. Gör. Dr. Hanife Kahraman

hanife.pehlivan@ege.edu.tr

+90 232 311 3376

Dr. Betül Meydan

betul.meydan@ege.edu.tr

+90 232 311 3792

Dr. Burcu Pamukçu

burcu.pamukcu@ege.edu.tr

+90 232 311 3790

Dr. M. Nurullah Akkurt

mehmet.nurullah.akkurt@ege.edu.tr

+90 232 311 3372

Arş. Gör. Mesut Gönültaş

mesut.gonultas@ege.edu.tr

+90 232 311 4198

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Lisans Programı’nın amacı; çeşitli kurum ve kuruluşlarda bireylerin eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal gelişimlerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunabilen; mesleki etik ilke, kural ve yasalara bağlı; kültürel farklılıklara duyarlı; alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyen çağdaş psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

RPD Lisans Programı’nın öğrenim süresi, bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitimi hariç, dört yıldır ve program Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır. Programda yer alan derslerin %30' u İngilizce okutulmaktadır.

RPD Lisans Programı’ndaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

RPD Lisans Programı; İnsan Gelişimi/Psikolojik Temeller, Sosyal ve Kültürel Temeller, Eğitimsel Temeller, Yardım Becerileri, Grupla Çalışma Becerileri, Mesleki Gelişim, Bireyi Tanıma ve Değerlendirme, İstatistik, Araştırma ve Program Değerlendirme, Profesyonel Kimlik olmak üzere dokuz boyuttan oluşmaktadır.

Mezunların İstihdamı

RPD Lisans Programı mezunları, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında rehber öğretmen kadrosunda okul psikolojik danışmanı; çeşitli kamu ve özel kurum/kuruluşlarda psikolojik danışman olarak çalışabilmektedir.

Kontenjan ve Puan

RPD Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 70 kişidir. Lisans programına Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puan türlerinden TM-3 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2017 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı taban puanı 405,31531' dır.

Dersler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen derslerin listesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

1. Yıl

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

 • Türkçe-I: Yazılı Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
 • Advanced English-I
 • Bilgisayar-I
 • Introduction to Psychology
 • Introduction to Educational Sciences
 • Sosyolojiye Giriş
 • Felsefeye Giriş
 • Fizyolojik Psikoloji
 • Türkçe-II: Sözlü Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
 • Advanced English-II
 • Bilgisayar-II
 • Sosyal Antropoloji
 • Developmental Psychology-I
 • İstatistik-I
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
 • Genel İktisat
 • Üniversite Yaşamına Geçiş

2. Yıl

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

 • Bilim Tarihi
 • Gelişim Psikolojisi-II
 • İstatistik-II
 • Okullarda Gözlem
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Sosyal Psikoloji
 • Grup Dinamiği
 • Human Relations and Communication
 • Kişilik Kuramları
 • Principles and Tech. of Instruction
 • Özel Eğitim
 • Guidance and Counseling
 • Nontest Techniques

3. Yıl

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

 • Mesleki Rehberlik ve Danışma
 • Guidance and Counseling in Schools
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
 • Life Periods and Adjustment Problems
 • Seçmeli-I
  • Aile İçi İletişim
  • Classroom Management
  • Cinsel Sağlık Eğitimi
  • Yakın İlişkiler
 • Group Counseling
 • Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg.
 • Counseling Theories
 • Psikolojik Testler
 • Rehberlikte Program Geliştirme
 • Seçmeli-II
  • İlköğretimde Psik. Dan. ve Reh.
  • Yaratıcı Drama
  • Psikolojik Danışma Becerileri
  • College Counseling and Guidance

4. Yıl

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Bireyle Psik. Dan. Uygulaması
 • Davranış Bozuklukları
 • Educational Administration
 • Reh. ve Psik. Dan. Alan Çalışması
 • Seçmeli-III
  • Kısa Süreli Psikolojik Danışma
  • Psik. Dan. Süreç ve Sonuç Araş.
  • Psik. Dan. Strateji ve Müdahaleleri
  • Grupla Psik. Dan. Beceri ve Tek.
 • Kurum Deneyimi
 • Meslek Etiği ve Yasal Konular
 • Reh. ve Psik. Dan. Semineri
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Seçmeli-IV
  • Ergenlerle Psik. Dan. ve Reh.
  • Aile Psikolojik Danışmanlığı
  • Travma Sonrası Psik. Dan.
  • Multicultural Counseling

Lisansüstü Programlar

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı
 • Uzaktan Öğretim Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz e-Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
 • Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
 • Eğitim Yönetimi Doktora Programı
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Öğretim Programları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'na ait öğretim planlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.