EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Fakültemiz Hakkında

Fakültemiz Hakkında

Eğitim Fakültesi ağırlıklı olarak ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) kademesine öğretmen yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır. Fakülte’de ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretmen ve psikolojik danışman adayları, ayrıca lisansüstü programlarla da eğitim uzmanı yetiştirilmektedir. Eğitim Fakültesi’nde yedi bölüm ve bu bölümlere bağlı dokuz lisans programında öğretmen ve psikolojik danışman eğitimi verilmektedir. Bu bölümler ve lisans programları şöyledir: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı), Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı), Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı), Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı), Özel Eğitim Bölümü (Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı), Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı ve Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı) ve Temel Eğitim Bölümü (Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı). Ayrıca çeşitli birimlerin lisans öğrencilerine ve mezunlarına yönelik Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yürütülmektedir.

Fakülte bünyesindeki bölümler, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak sekiz tezli yüksek lisans programı (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi; Eğitim Programları ve Öğretim; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme; Eğitim Yönetimi; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Fen Bilgisi Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği; Sınıf Öğretmenliği), biri uzaktan öğretimle olmak üzere üç tezsiz yüksek lisans programı (Eğitim Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) ve üç doktora programı (Eğitim Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) yürütmektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesindeki tüm enstitülerin doktora öğrencilerine “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” ile “Gelişim ve Öğrenme” dersleri de verilmektedir. Genç kadrosuyla misyonu doğrultusunda faaliyet gösteren Fakültemiz gelişmeye devam etmektedir.