Çerez Örnek

Fakültemiz Hakkında

Eğitim Fakültesi ağırlıklı olarak ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) kademesine öğretmen  ve psikolojik danışman yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır. Fakülte’de ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretmen ve psikolojik danışman adayları, ayrıca lisansüstü programlarla da eğitim uzmanı yetiştirilmektedir. Eğitim Fakültesi’nde yedi bölüm ve bu bölümlere bağlı dokuz lisans programında öğretmen ve psikolojik danışman eğitimi verilmektedir. Bu bölümler ve lisans programları şöyledir:

 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı)
 2. Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı)
 3. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı)
 4. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı)
 5. Özel Eğitim Bölümü (Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı)
 6. Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı ve Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı)
 7. Temel Eğitim Bölümü (Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı).

Ayrıca çeşitli birimlerin lisans öğrencilerine ve mezunlarına yönelik 2019-2020 eğitim öğretim yılına kadar Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yürütülmüştür.

Fakülte bünyesindeki bölümler, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 10 tezli yüksek lisans, biri uzaktan eğitim programlarına bağlı olarak 3 tezsiz yüksek lisans ve 5 doktora programı programı bulunmaktadır. Bunlar:

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

 1. Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
 2. Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 3. Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
 4. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı
 5. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 6. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Doktora Programı
 7. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
 8. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 9. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı
 10. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans Programı

Temel Eğitim Anabilim Dalı

 1. Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 2. Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

 1. Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi DoktoraProgramı

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

 1. Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Özel Eğitim Anabilim Dalı

 1. Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ