Çerez Örnek

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Amacı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nün amacı; alanında ileri düzeyde bilgiye sahip, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, bilimsel gelişmeleri takip edebilen, sorgulayan ve araştırmaya önem veren, edindiği teorik bilgileri günlük hayatta uygulayabilen ve çevresindeki olayları bilimsel bakış açısı ile değerlendirebilen fen bilgisi ve matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Hakan TÜRKMEN

hakan.turkmen@ege.edu.tr

+90 232 311 4170

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr.Bahadır NAMDAR

bahadir.namdar@ege.edu.tr

+90 232 311 5470

Bölüm Başkan Yardımcısı           

Doç.Dr.Duygu METİN PETEN              duygu.metin.peten@ege.edu.tr                +90 232 311 5045

Bölüm Sekreteri

Kader ÇETİN

kader.cetin@ege.edu.tr

+90 232 311 1628

Fen Bilgisi Eğitimi AD

Öğretim elemanları bilgisine erişmek için tıklayınız.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, ortaokulların gereksinim duyduğu fen bilimleri öğretmenlerini yetiştirmektir. Lisans programında; fen bilimleri eğitiminde kullanılacak özel yöntem ve teknikler ile fen ve teknolojinin günlük hayatımızdaki yerini kavrayabilmiş, alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eden fen okuryazarı öğretmen adayları yetiştirmeye yönelik laboratuvar destekli ve uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Öğretmen adayları lisans öğrenimleri boyunca fizik, kimya ve biyoloji alanları ile ilgili temel bilgileri içeren derslerin yanında, fen bilimleri eğitiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda da eğitim görürler.

Mezunlara Diploma Eki verilebilmektedir. Ayrıca bölümün Erasmus + Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında farklı kurumlarla ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde, öğrenci ve akademisyen değişimi desteklenerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapılabilmektedir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapabilmekte, ayrıca lisansüstü eğitim alarak akademik hayata da devam edebilmektedirler. Bölüm bünyesinde Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir.

Kontenjan ve Puan

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı'na Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan türlerinden SAY puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2020 yılı YKS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 344,36’dır. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nın öğrenci kontenjanı 50 kişidir.

Dersler

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen dersler ekteki linkte yer almaktadır.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Bilgisi Öğretmenliği 2018 Lisans Programı

Fen Bilgisi Öğretmenliği 2018 Lisans Programı Müfredatı

Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Kılavuzu 

Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Kılavuzu

Öğretmenlik Uygulaması II Dersi Kılavuzu 

Fen Bilgisi Eğitimi Lisansüstü Programı

  • Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Lisansüstü Dersler

Fen Bilgisi Eğitimi Lisansüstü Programında yürütülen dersler aşağıdaki linkte yer almaktadır. 

Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ