EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Amacı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nün amacı; alanında ileri düzeyde bilgiye sahip, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, bilimsel gelişmeleri takip edebilen, sorgulayan ve araştırmaya önem veren, edindiği teorik bilgileri günlük hayatta uygulayabilen ve çevresindeki olayları bilimsel bakış açısı ile değerlendirebilen fen bilgisi ve matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hülya Yılmaz

hulya.yilmaz@ege.edu.tr

+90 232 311 2228

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hakan Türkmen

hakan.turkmen@ege.edu.tr

+90 232 311 4170

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Murat Sağlam

murat.saglam@ege.edu.tr

+90 232 311 4171

Bölüm Sekreteri

Gönül Öztitiz 

gonul.oztitiz@gmail.com 

+90 232 311 1628

Fen Bilgisi Eğitimi AD

Prof. Dr. Hülya Yılmaz

E-posta: hulya.yilmaz@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 2228

Prof. Dr. Hakan Türkmen(AD Başkanı)

E-posta: hakan.turkmen@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4170

Doç. Dr. Murat Sağlam

E-posta: murat.saglam@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4171

Doç. Dr. Esin Şahin Pekmez

E-posta: esin.pekmez@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5045

Arş. Gör. Fulden Güler

E-posta: fulden.guler@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3159

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, ortaokulların gereksinim duyduğu fen ve teknoloji öğretmenlerini yetiştirmektir. Lisans programında; fen ve teknoloji eğitiminde kullanılacak özel yöntem ve teknikler ile fen ve teknolojinin günlük hayatımızdaki yerini kavrayabilmiş, alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eden fen okuryazarı öğretmen adayları yetiştirmeye yönelik laboratuvar destekli ve uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Öğretmen adayları lisans öğrenimleri boyunca ağırlıklı olarak fizik, kimya ve biyoloji alanları ile ilgili temel bilgileri içeren derslerin yanında, fen ve teknoloji eğitiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda da eğitim alırlar.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nın öğrenim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe okutulmaktadır. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapabilmekte, ayrıca lisansüstü eğitim alarak akademik hayata da devam edebilmektedirler.   Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen mezunlar Fen Eğitimi Yüksek Lisans Program’ına başvurabilirler.

Kontenjan ve Puan

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 50 kişidir. Lisans programına MF-2 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 306,50632’dir.

Dersler

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen derslerin listesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

1. YIL

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

 • Genel Fizik-I
 • Genel Fizik Lab.-I
 • Genel Kimya-I
 • Genel Kimya Lab.-I
 • Genel Matematik-I
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
 • Türkçe-I: Yazılı Anlatım
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Üniversite Yaşamına Geçiş
 • Genel Fizik-II
 • Genel Fizik Lab.-II
 • Genel Kimya-II
 • Genel Kimya Lab.-II
 • Genel Matematik-II
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
 • Türkçe-II: Sözlü Anlatım
 • Eğitim Psikolojisi

2. Yıl

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

 • Genel Biyoloji-I
 • Genel Biyoloji Lab-I
 • Genel Fizik-III
 • Genel Fizik Lab-III
 • Genel Kimya-III (Analitik Kimya)
 • Bilgisayar-I
 • Yabancı Dil-I
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Genel Biyoloji-II
 • Genel Biyoloji Lab-II
 • Modern Fiziğe Geçiş
 • Genel Kimya-IV (Organik Kimya)
 • Bilgisayar-II
 • Yabancı Dil-II
 • Seçmeli-I (Genel Kültür)
  • Fen-Teknoloji Programı ve Planlama

3. Yıl

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
 • Fen ve Teknoloji Eğitiminde Probleme Dayalı ve Proje Tabanlı Öğretim
 • Sürdürülebilir Gelişme
 • İstatistik
 • Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları-I
 • Drama
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Genetik ve Biyoteknoloji
 • Bilimin Doğası ve Bilim
 • Çevre Bilimi
 • Yer Bilimi
 • Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları-II
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Özel Öğretim Yöntemleri-I
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Seçmeli Dersler
  • Cinsel Sağlık Bilgisi ve Eğitimi
  • Beden Dili ve İletişim
  • Türk Bilim İnsanları
  • Fen ve Teknoloji Eğitiminde Okuma Yazma ve Konuşma
  • Fen Eğitiminde Kültürel Farklılıklar
  • Mesleki Yabancı Dil

4. Yıl

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

 • Biyolojide Özel Konular
 • Evrim
 • Özel Öğretim Yöntemleri-II
 • Özel Eğitim
 • Okul Deneyimi
 • Rehberlik
 • Sınıf Yönetimi
 • Astronomi
 • Öğretmenlik Uygulaması
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Seçmeli-I (Alan)
  • Fen ve Teknoloji Eğitiminde Model ve Modelleme
  • Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi
  • Fen-Teknoloji-Tasarım
 • Seçmeli-II (Alan)
 • Fen ve Teknoloji Eğitiminde Yansıtıcı Düşünme
 • Fen ve Teknoloji Eğitiminde Bağlam Temelli Öğretim
 • İşbirlikli Öğrenme
 • Günlük Yaşantımız ve Fen Eğitimi

Lisansüstü Programlar

 • Fen Eğitimi Yüksek Lisans Programı