EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Amacı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nün amacı; alanında ileri düzeyde bilgiye sahip, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, bilimsel gelişmeleri takip edebilen, sorgulayan ve araştırmaya önem veren, edindiği teorik bilgileri günlük hayatta uygulayabilen ve çevresindeki olayları bilimsel bakış açısı ile değerlendirebilen fen bilgisi ve matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hülya Yılmaz

hulya.yilmaz@ege.edu.tr

+90 232 311 2228

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Esin Şahin Pekmez

esin.pekmez@ege.edu.tr

 

+90 232 311 4170

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Murat Sağlam

murat.saglam@ege.edu.tr

+90 232 311 4171

Bölüm Sekreteri

Gönül Öztitiz 

gonul.oztitiz@gmail.com 

+90 232 311 1628

Fen Bilgisi Eğitimi AD

Prof. Dr. Hülya Yılmaz (AD Başkanı)

E-posta: hulya.yilmaz@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 2228

Prof. Dr. Hakan Türkmen

E-posta: hakan.turkmen@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4170

Doç. Dr. Murat Sağlam

E-posta: murat.saglam@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4171

Doç. Dr. Esin Şahin Pekmez

E-posta: esin.pekmez@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5045

Arş. Gör. Fulden Güler Nalbantoğlu

E-posta: fulden.guler@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3159

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, ortaokulların gereksinim duyduğu fen ve teknoloji öğretmenlerini yetiştirmektir. Lisans programında; fen ve teknoloji eğitiminde kullanılacak özel yöntem ve teknikler ile fen ve teknolojinin günlük hayatımızdaki yerini kavrayabilmiş, alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eden fen okuryazarı öğretmen adayları yetiştirmeye yönelik laboratuvar destekli ve uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Öğretmen adayları lisans öğrenimleri boyunca ağırlıklı olarak fizik, kimya ve biyoloji alanları ile ilgili temel bilgileri içeren derslerin yanında, fen ve teknoloji eğitiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda da eğitim alırlar.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nın öğrenim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe okutulmaktadır. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapabilmekte, ayrıca lisansüstü eğitim alarak akademik hayata da devam edebilmektedirler.   Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen mezunlar Fen Eğitimi Yüksek Lisans Program’ına başvurabilirler.

Kontenjan ve Puan

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 50 kişidir. Lisans programına MF-2 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 306,50632’dir.

     

 Lisans Programı Dersleri ve Kredileri

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen dersler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=45&birim=11&altbirim=-1&program=2939&organizasyonId=344&mufredatTurId=932001

Yüksek Lisans Programı Dersleri ve Kredileri 

Fen Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nda verilen dersler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=2&ustbirim=192&birim=13&altbirim=3&program=7897&organizasyonId=60926&mufredatTurId=932001