EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Amacı

Özel Eğitim Bölümü’nün amacı; özel eğitim alanında gerekli teorik-pratik bilgi ve becerilere sahip, yetersizliği olan çocukların gereksinimleri temelinde eğitim programlarına ve uygulamalarını bireyselleştirebilen, yetersizliği olan bireylere ve ailelerine gerekli eğitsel desteği sağlayabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş, araştıran, sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, mesleki ve evrensel etik ilkelere bağlı, nitelikli özel eğitim öğretmeni yetiştirmektir.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe pelin.pistav.akmese@ege.edu.tr +90 232 311 4197

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Ümit Şahbaz

umit.sahbaz@ege.edu.tr

+90 232 311 3147

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Avşar Ardıç

avsar.ardic@ege.edu.tr

+90 232 311 4161

Bölüm Sekreteri

Işıl Ülker

isil.ulker@ege.edu.tr

+90 232 311 4156

Özel Eğitim AD

 

İsim

Doç. Dr. Ümit Şahbaz 

E-posta: umit.sahbaz@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3147

Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe (AD Başkanı)

E-posta: pelin.pistav.akmese@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4197

 

Dr. Öğr. Üyesi Avşar Ardıç

E-posta: avsar.ardic@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4161

Arş. Gör. Elif Tunçel

E-posta: elif.tuncel@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3375

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Öğretmenlik meslek bilgisi boyutunda öğretmenlik mesleği için temel mesleki bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Alan bilgisi boyutunda ise öğretmen adaylarının zihin engellilerin eğitimi, erken çocuklukta özel eğitim, uygulamalı davranış analizi, beceri ve kavram öğretimi gibi dersler bulunmaktadır. Ayrıca diğer öğretmenlik alanlarının özel eğitim uygulamaları ile birleştirilmesine yönelik dersler de öğretim programının içinde yer almaktadır. Öğretmen adaylarının kuram ve uygulamayı bütünleştirebilmesi için 3. ve 4. sını arda okul uygulamalarına yönelik dersler de bulunmaktadır. Özel eğitim öğretmen adaylarının özel eğitimin alt alanlarında uzmanlaşması, seçmeli dersler yoluyla sağlanmaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Öğretmenlik meslek bilgisi boyutunda öğretmenlik mesleği için temel mesleki bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Alan bilgisi boyutunda ise öğretmen adaylarının zihin engellilerin eğitimi, erken çocuklukta özel eğitim, uygulamalı davranış analizi, beceri ve kavram öğretimi gibi dersler bulunmaktadır. Ayrıca diğer öğretmenlik alanlarının özel eğitim uygulamaları ile birleştirilmesine yönelik dersler de öğretim programının içinde yer almaktadır. Öğretmen adaylarının kuram ve uygulamayı bütünleştirebilmesi için 3. ve 4. sını arda okul uygulamalarına yönelik dersler de bulunmaktadır. Özel eğitim öğretmen adaylarının özel eğitimin alt alanlarında uzmanlaşması, seçmeli dersler yoluyla sağlanmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı mezunları; resmi ve özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitim öğretmeni olarak çalışabilmektedir.

Lisansüstü Programlar

Bölümün henüz bir lisansüstü programı bulunmamaktadır.

Kontenjan ve Puan

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 60 kişidir. Lisans programına YGS-4 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 410,30180’dir.

Dersler

1. YIL

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

 • Özel Eğitim
 • Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Çocuk Gelişimi
 • Yabancı Dil I
 • Bilgisayar I
 • Türkçe I: Yazılı Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek
 • İşitme ve Görme Yetersizliği
 • Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
 • Yabancı Dil II
 • Bilgisayar II
 • Türkçe II: Sözlü Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Eğitim Psikolojisi

2. Yıl

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

 • Erken Çocuklukta Özel Eğitim
 • Uygulamalı Davranış Analizi
 • Özel Eğitimde Bütünleştirme
 • Türk İşaret Dili
 • Seçmeli I
 • Seçmeli II
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi
 • Özel Eğitimde Değerlendirme
 • Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim
 • Özel Eğitimde Oyun ve Müzik
 • Braille Okuma-Yazma
 • Seçmeli III
 • Seçmeli IV
 • Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem

3. Yıl

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

 • Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi
 • Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • Özel Eğitimde Matematik Öğretimi
 • Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması
 • Seçmeli V
 • Seçmeli VI
 • Sınıy Yönetimi
 • Özel Eğitimde Aile Eğitimi
 • Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi
 • Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor
 • Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi
 • Seçmeli VII
 • Seçmeli VIII
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi

4. Yıl

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

 • Özel Eğitimde Meslek Etiği
 • Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
 • Seçmeli IX
 • Seçmeli X
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I
 • Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler
 • Seçmeli XI
 • Seçmeli XII
 • Rehberlik
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II

Öğretim Programları

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı'na ait öğretim planlarına ulaşmak için tıklayınız.