Çerez Örnek

Özel Eğitim Bölümü

Amacı

Özel Eğitim Bölümü’nün amacı; özel eğitim alanında gerekli teorik-uygulama bilgi ve becerilere sahip, yetersizliği olan çocukların gereksinimleri temelinde eğitim programlarına ve uygulamalarını bireyselleştirebilen, yetersizliği olan bireylere ve ailelerine gerekli eğitsel desteği sağlayabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş, araştıran, sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, mesleki ve evrensel etik ilkelere bağlı, nitelikli özel eğitim öğretmeni yetiştirmektir.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Esra Kanlı Denizci

esra.kanli.denizci@ege.edu.tr

+90 232 311 1690

Bölüm Bşk.Yrd.             

Doç. Dr. Avşar Ardıç

avsar.ardic@ege.edu.tr

+90 232 311 3147

Bölüm Bşk.Yrd.

Dr.Öğr.Üyesi Betül Yılmaz Atman    betul.yilmaz.atman@ege.edu.tr +90 232 311 9276

Bölüm Sekreteri

Asuman Özkurşun egebotesekreterlik@gmail.com +90 232 311 2229

Özel Eğitim AD

Öğretim elemanı bilgilerine erişmek için tıklayınız.

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Öğretmenlik meslek bilgisi boyutunda öğretmenlik mesleği için temel mesleki bilginin kazandırılması amaçlanmaktadır. Alan bilgisi boyutunda ise öğretmen adaylarına Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek, İşitme ve Görme Yetersizliği, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Uygulamalı Davranış Analizi, Özel Eğitimde Değerlendirme, Özel Eğitimde Bütünleştirme, Türk İşaret Dili, Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim, Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi, Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi gibi dersler bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının teorik bilgilerini bütünleştirebilmesi için 2.sınıfta Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem, 3.sınıfta Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi ve 4.sınıfta Öğretmenlik Uygulaması gibi okul uygulamalarına yönelik dersler de bulunmaktadır. Ayrıca, özel eğitim öğretmen adayları zihin yetersizliği alanında uzmanlaşmaya yönelik seçmeli dersler almaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı mezunları; resmi ve özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitim öğretmeni olarak çalışabilmektedir.

Kontenjan ve Puan

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı'na Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan türlerinden SÖZ puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2019 yılı YKS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 420,86'dır. Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı’nın öğrenci kontenjanı 60 kişidir.

Dersler

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen dersler aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Eğitim Öğretmenliği 2018 Lisans Programı

Özel Eğitim Öğretmenliği 2018 Lisans Programı Müfredatı

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisansüstü Programı

  • Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Lisansüstü Dersler

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı’nda verilen dersler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ