EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi AD

Okul Öncesi Eğitimi AD

İsim

e-posta

Telefon

Doç. Dr. Zeynep Alat (AD Başkanı)

zeynep.alat@ege.edu.tr

+90 232 311 4168

Doç. Dr. Şakire Ocak Karabay

sakire.ocak@ege.edu.tr

+90 232 311 5470

Doç. Dr. Derya Ası

derya.sahin@ege.edu.tr

+90 232 311 4169

Doç. Dr. Sibel Sönmez

sibel.sonmez@ege.edu.tr

+90 232 311 3791

Dr. Öğr. Üyesi Nilay Dereobalı

nilay.dereobali@ege.edu.tr

+90 232 311 5469

Arş. Gör. Gamze Bilir Seyhan

gamze.bilir.seyhan@ege.edu.tr

+90 232 311 3371

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu donanımlı okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir. 0 - 6 yaş arası çocuklarla çalışacak öğretmen adaylarının gerekli bilgileri kazanmaları ve alanla ilgili becerilerini geliştirmeleri için ağırlıklı olarak etkinlik ve materyal temelli, uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nın eğitim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe verilmektedir. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarında ve ilkokulların bünyesindeki ana sını arında, kurumlara bağlı veya özel kreş ve anaokullarında çalışma olanakları vardır. Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen mezunlar Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Program’ına başvurabilirler.

Kontenjan ve Puan

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 60 kişidir. Lisans programına YGS-5 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 406,52122’dir.

Dersler

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen dersler aşağıda yer almaktadır.

1. YIL

I. YARIYIL

II. YARIYIL

 • Okulöncesi Eğitime Giriş
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
 • Psikoloji
 • Bilgisayar-I
 • Türkçe-I: Yazılı Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Yabancı Dil-I
 • Üniversite Yaşamına Geçiş
 • Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım
 • Bilgisayar-II
 • Eğitim Felsefesi
 • Türkçe-II: Sözlü Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
 • Eğitim Psikolojisi
 • Yabancı Dil-II

2. YIL

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

 • Anne Çocuk Beslenmesi
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I
 • Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
 • Çocukta Oyun Gelişimi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Seçmeli-I
  • Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgisayar
  • Okulöncesi Dönemde Resim Eğitimi
  • Okulöncesi Eğitimde Hikaye Anlatımı
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-II
 • Çocuk Edebiyatı
 • Matematik Eğitimi
 • Çocuk Ruh Sağlığı
 • Drama
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

3. YIL

V. YARIYIL

VI. YARIYIL

 • Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
 • Müzik Eğitimi-I
 • Fen Eğitimi
 • Görsel Sanatlar Eğitimi
 • İstatistik
 • Sınıf Yönetimi
 • Özel Öğretim Yöntemleri-I
 • Okul Deneyimi
 • Özel Öğretim Yöntemleri-II
 • Müzik Eğitimi-II
 • Materyal Geliştirme
 • Etkili İletişim
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Özel Eğitim
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • İş Hayatı İçin Yabancı Dil

4. YIL

VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

 • Anne Baba Eğitimi
 • Araştırma Projesi
 • Rehberlik
 • Öğretmenlik Uygulaması-I
 • Seçmeli-I (Genel Kültür)
  • Cinsel Sağlık Bilgileri ve Eğitimi
  • Okulöncesinde Öğretmenlik Davranışı-Beden Dili ve Diksiyon
  • Çevre Eğitimi
  • Vurmalı Çalgılar (Orff Çalgıları) Öğretimi
  • Kaynak Tarama ve Dokümantasyon
  • Girişimcilik ve Kalite
  • İşaret Dili
 • Seçmeli-II (Alan ve Alan Eğitimi)
 • Çocuklarda Saldırgan Davranışlar ve Davranış Yönetimi
 • Kaynaştırma Eğitimi
 • Okulöncesi Dönemde Aile Katılım Çalışmaları
 • Çocukta Sanat Gelişimi
 • İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları
 • Araştırma Projesi-II
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Öğretmenlik Uygulaması-II
 • Seçmeli-III (Alan ve Alan Eğitimi 2)
  • Çocuğu Tanıma Teknikleri
  • Çocuk ve Şiddet
  • Okulöncesinde Müze Eğitimi
  • Okul Sağlığı ve Hasta Çocuğun Eğitimi
 • Seçmeli-IV (Alan ve Alan Eğtimi 3)
 • Okulöncesi Dönemde Sosyal ve Kişilerarası Problem Çözme Becerileri
 • Okulöncesi Eğitimde Proje Çalışmaları
 • Çocukta Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi