EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi AD

Okul Öncesi Eğitimi AD

Doç. Dr. Sibel Sönmez(AD Başkanı)

E-posta: sibel.sonmez@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3791

Doç. Dr. Şakire Ocak Karabay

E-posta: sakire.ocak@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5470

Doç. Dr. Zeynep Alat 

E-posta: zeynep.alat@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4168

Dr. Öğr. Üyesi Nilay Dereobalı

E-posta: nilay.dereobali@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5469

Arş. Gör. Gamze Bilir Seyhan

E-posta: gamze.bilir.seyhan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4169

Arş. Gör. Ezgi Gürsoy

E-posta: ezgi.gursoy@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3371

 

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu donanımlı okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir. 0 - 6 yaş arası çocuklarla çalışacak öğretmen adaylarının gerekli bilgileri kazanmaları ve alanla ilgili becerilerini geliştirmeleri için ağırlıklı olarak etkinlik ve materyal temelli, uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nın eğitim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe verilmektedir. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarında ve ilkokulların bünyesindeki ana sını arında, kurumlara bağlı veya özel kreş ve anaokullarında çalışma olanakları vardır. Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen mezunlar Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Program’ına başvurabilirler.

Dersler

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen dersler ekteki linkte yer almaktadır.

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

 

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Okul Öncesi Eğitimi yüksek lisans programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi ana okullarında, kreşlerde ve ilköğretim anasınıflarında görev yapacak Okul Öncesi Öğretmenlerinin hem konu alan bilgisi hem de alan eğitimi yönünden kendilerini bilimsel anlamda geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Program, çocuk gelişimi, eğitimi etkileyen değişkenler ve okul öncesi alanında farklı eğitim yaklaşımlarının öğretimi, araştırma yöntemleri ile ilgili dersler içermektedir. İlave olarak öğrencilere kendi tercihleri göre seçebilme şansı sunulan öğrenci öğretmen ilişkisi, sağlığı geliştiren okullar, çocuk bilim ve teknoloji konulu seçmeli dersler bulunmaktadır.

Dersler

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nda verilen dersler ekteki linkte yer almaktadır.

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı