Çerez Örnek

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi AD

Amacı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, ortaokulların gereksinim duyduğu sosyal bilgiler öğretmenini yetiştirmektir. Ağırlıklı olarak sosyal bilimlerin çeşitli dallarında bilgi ve beceriler kazandırmaya yönelik bir eğitim verilmektedir. Mezun olacak öğrencilerin sosyal bilgiler alan bilgisi ve öğretmenlik mesleği bilgisinin yanında, genel kültür açısından da donanımlı olması, toplumsal meselelere duyarlı milli ve evrensel bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler Eğitimi AD Öğretim Elemanları

Öğretim elemanları bilgisine erişmek için tıklayınız.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans programının çıktıları şunlardır:

1) Türk Milli Eğitiminin amaçlarını ve Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemiş bireyler olur.

2) Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.

3) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanıyla ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi, siyaset, ekonomi, hukuk, arkeoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, siyaset vb. konularda bilgi sahibi olur.

4) Sosyal Bilgiler öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.

5) Türkçe’yi kurallarına uygun ve etkili kullanabilme becerisine sahip olur.

6) Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin gerektirdiği öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olur.

7) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.

8) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olur.

9) Toplumsal sorunlara duyarlı, gündemi takip eden ve çevre bilinci gelişmiş bireyler olur.

10) Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip, öz güveni gelişmiş, iletişim becerisi yüksek bireyler olur.

11) Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanıyla ilgili bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri takip edebilir.

12) Toplumu, sosyal ve kültürel değerleri, normları-kuralları anlayabilmek ve sosyal bilimlerdeki teorileri ve yaklaşımları açıklayabilmek

13) İyi yurttaş bireyin özelliklerini, değerlerini, haklarını ve özgürlüklerini, sorumluluklarını ve görevlerini anlayabilmek ve demokrasiyi, sivil, politik ve sosyal hakları kavrayabilmek

14) Sosyal bilimlerin felsefi temellerini, bilimi, bilimsel bilgiyi ve bilimsel yöntemi, ontolojiyi, ahlâk-değerler felsefesini, eğitim felsefesini, siyaset felsefesini, sanat felsefesini, din felsefesini anlayabilmek ve farklı yaklaşımları açıklayabilmek

Ana bilim dalında ERASMUS programı ile yurt dışına öğrenci gönderilmekte ve yurt dışından gelecek olan öğrencilere eğitim olanağı sağlanmaktadır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda öğretmen olarak görev yapabilmektedirler. Ana bilim dalında lisansüstü eğitim bulunmamaktadır anca istekleri doğrultusunda farklı üniversitelerde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği başta olmak üzere sosyal ve eğitim bilimler alanında gerekli şartları sağlayarak lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler.

Kontenjan ve Puan

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı'na Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan türlerinden SÖZ puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2019 yılı YKS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 367,25'tir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı’nın öğrenci kontenjanı 60 kişidir.

Dersler

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen dersler ekteki linkte yer almaktadır.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2018 Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2018 Lisans Programı Müfredatı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ