EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi AD

Sosyal Bilgiler Eğitimi AD

Doç. Dr. Semra Sütgibi (AD Başkanı)

E-posta: semra.sutgibi@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4166

 

Dr. Öğr. Üyesi Saadet Tekin

E-posta: saadet.tekin@hotmail.com

Telefon: +90 232 311 4167

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Çırak Karadağ

E-posta: sevinc.cirak@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4173

 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Gölgesiz Gedikler

E-posta: hulya.golgesiz.gedikler@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3789

 

Öğr. Gör. Dr. İskender Daşdemir

E-posta: iskender.dasdemir@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3161

 

Arş. Gör. Selda Şan

E-posta: selda.san@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3159

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının amacı, ilkokul ve ortaokulların gereksinim duyduğu sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmektir. Ağırlıklı olarak sosyal bilimlerin çeşitli dallarında bilgi ve beceriler kazandırmaya yönelik bir eğitim verilmektedir. Mezun olacak öğrencilerin sosyal bilimler alan bilgisi ve öğretmenlik mesleği bilgisinin yanında, genel kültür açısından da donanımlı olması ve sosyal meselelere duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi önemsenmektedir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının eğitim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe verilmektedir. Lisans programı, Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda öğretmen olarak görev yapabilmektedirler.

Kontenjan ve Puan

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 60 kişidir. Lisans programına TS-1 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 380,12221'dir.

Dersler

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilecek dersler aşağıda yer almaktadır.

1. YIL

I. YARIYIL

II. YARIYIL

 • Sosyal Bilgilerin Temeli
 • Sosyal Psikoloji
 • Arkeoloji
 • Sosyoloji
 • Türkçe I: Yazılı Anlatım
 • Bilgisayar I
 • Yabancı Dil I
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Üniversite Yaşamına Geçiş
 • Genel Fiziki Coğrafya
 • Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı
 • Felsefe
 • Ekonomi
 • Türkçe II: Sözlü Anlatım
 • Bilgisayar II
 • Yabancı Dil II
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Türkçe II: Sözlü Anlatım

2. YIL

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

 • Türkiye Fiziki Coğrafyası
 • İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü
 • Siyaset Bilimine Giriş
 • Temel Hukuk
 • Sanat ve Estetik
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Eğitim Psikolojisi
 • Seçmeli I (Alan)
  • Kültür Sosyolojisi
  • Sürdürülebilir Kalkınmanın Coğ. Temelleri
  • Kişilik Kuramları
 • Seçmeli I (Genel Kültür)
 • Türk Kültür Tarihi
 • Sanat ve Toplum
 • Türkiye'de Çevre Sorunları ve Çevre Eğitimi
 • Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
 • Antropoloji
 • Ortaçağ Tarihi
 • Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
 • Vatandaşlık Bilgisi
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Seçmeli I (Meslek Bilgisi)
  • Sunum Teknikleri ve Beden Dili
  • Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
  • Öğretimde Arayışlar ve Yönelimler
 • Seçmeli II (Alan)
 • Türk Demokrasi Tarihi
 • Arazi Sınıf ve Degredasyonu
 • Psikolojide Seçme Konular
 • Kültürel Coğrafya
 • Turizm Coğrafyası

3. YIL

V. YARIYIL

VI. YARIYIL

 • Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I
 • Yeni ve Yakın Çağ Tarihi
 • Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • Ülkeler Coğrafyası
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
 • Sınıf Yönetimi
 • Seçmeli II (Genel Kültür)
  • Avrupa Birliği ve Türkiye
  • Medya Okuryazarlığı
  • Genel Sağlık ve İlk Yardım
 • Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II
 • Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi
 • İnsan İlişkileri ve İletişim
 • Çağdaş Dünya Tarihi
 • Siyasi Coğrafya
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Özel Öğretim Yöntemleri I
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Seçmeli III (Genel Kültür)
  • Çocukta Cinsel Eğitim
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
  • Çevre ve Okul Sağlığı
  • Güzel Konuşma ve Diksiyon

4. YIL

VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
 • Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri
 • Günümüz Dünya Sorunları
 • Özel Öğretim Yöntemleri II
 • Program Geliştirme
 • Özel Eğitim
 • Okul Deneyimi
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
 • Sosyal Proje Geliştirme
 • Drama
 • Rehberlik
 • Öğretmenlik Uygulaması
 • Seçmeli II (Meslek Bilgisi)
  • Müze Eğitimi ve Tarihi Mekânlar
  • Coğrafya Öğretimi

Öğretim Programları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programına ait öğretim planlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.