EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD

Akademik Kadro

 

İsim

Prof. Dr. Süleyman Doğan

E-posta: suleyman.dogan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5266

Prof. Dr. Dilek Yelda Kağnıcı(AD Başkanı)

E-posta: yelda.kagnici@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5264

Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya

E-posta: zeynep.cankaya.cihangir@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5256

Doç. Dr. Mine Aladağ

E-posta: mine.aladag@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5257

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özekes

E-posta: mustafa.ozekes@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5272

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Denizli

E-posta: serkan.denizli@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3151

Dr. Öğr. Üyesi Barış Yaka

E-posta: baris.yaka@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3152

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ercan

E-posta: elif.ercan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3376

Öğr. Gör. Dr. Hanife Kahraman

E-posta: hanife.pehlivan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3376

Dr. Betül Meydan

E-posta: betul.meydan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3792

Dr. Burcu Pamukçu

E-posta: burcu.pamukcu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3790

Dr. M. Nurullah Akkurt

E-posta: mehmet.nurullah.akkurt@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3372

Arş. Gör. Mesut Gönültaş

E-posta: mesut.gonultas@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4198

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Lisans Programı’nın amacı; çeşitli kurum ve kuruluşlarda bireylerin eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal gelişimlerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunabilen; mesleki etik ilke, kural ve yasalara bağlı; kültürel farklılıklara duyarlı; alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyen çağdaş psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

RPD Lisans Programı’nın öğrenim süresi, bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitimi hariç, dört yıldır ve program Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır. Programda yer alan derslerin %30' u İngilizce okutulmaktadır.

RPD Lisans Programı’ndaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

RPD Lisans Programı; İnsan Gelişimi/Psikolojik Temeller, Sosyal ve Kültürel Temeller, Eğitimsel Temeller, Yardım Becerileri, Grupla Çalışma Becerileri, Mesleki Gelişim, Bireyi Tanıma ve Değerlendirme, İstatistik, Araştırma ve Program Değerlendirme, Profesyonel Kimlik olmak üzere dokuz boyuttan oluşmaktadır.

Mezunların İstihdamı

RPD Lisans Programı mezunları, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında rehber öğretmen kadrosunda okul psikolojik danışmanı; çeşitli kamu ve özel kurum/kuruluşlarda psikolojik danışman olarak çalışabilmektedir.

Kontenjan ve Puan

RPD Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 70 kişidir. Lisans programına Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puan türlerinden TM-3 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2017 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı taban puanı 405,31531' dır.

Dersler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen derslerin listesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

1. Yıl

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

 • Türkçe-I: Yazılı Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
 • Advanced English-I
 • Bilgisayar-I
 • Introduction to Psychology
 • Introduction to Educational Sciences
 • Sosyolojiye Giriş
 • Felsefeye Giriş
 • Fizyolojik Psikoloji
 • Türkçe-II: Sözlü Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
 • Advanced English-II
 • Bilgisayar-II
 • Sosyal Antropoloji
 • Developmental Psychology-I
 • İstatistik-I
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
 • Genel İktisat
 • Üniversite Yaşamına Geçiş

2. Yıl

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

 • Bilim Tarihi
 • Gelişim Psikolojisi-II
 • İstatistik-II
 • Okullarda Gözlem
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Sosyal Psikoloji
 • Grup Dinamiği
 • Human Relations and Communication
 • Kişilik Kuramları
 • Principles and Tech. of Instruction
 • Özel Eğitim
 • Guidance and Counseling
 • Nontest Techniques

3. Yıl

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

 • Mesleki Rehberlik ve Danışma
 • Guidance and Counseling in Schools
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
 • Life Periods and Adjustment Problems
 • Seçmeli-I
  • Aile İçi İletişim
  • Classroom Management
  • Cinsel Sağlık Eğitimi
  • Yakın İlişkiler
 • Group Counseling
 • Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg.
 • Counseling Theories
 • Psikolojik Testler
 • Rehberlikte Program Geliştirme
 • Seçmeli-II
  • İlköğretimde Psik. Dan. ve Reh.
  • Yaratıcı Drama
  • Psikolojik Danışma Becerileri
  • College Counseling and Guidance

4. Yıl

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Bireyle Psik. Dan. Uygulaması
 • Davranış Bozuklukları
 • Educational Administration
 • Reh. ve Psik. Dan. Alan Çalışması
 • Seçmeli-III
  • Kısa Süreli Psikolojik Danışma
  • Psik. Dan. Süreç ve Sonuç Araş.
  • Psik. Dan. Strateji ve Müdahaleleri
  • Grupla Psik. Dan. Beceri ve Tek.
 • Kurum Deneyimi
 • Meslek Etiği ve Yasal Konular
 • Reh. ve Psik. Dan. Semineri
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Seçmeli-IV
  • Ergenlerle Psik. Dan. ve Reh.
  • Aile Psikolojik Danışmanlığı
  • Travma Sonrası Psik. Dan.
  • Multicultural Counseling

Lisansüstü Programlar

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı
 • Uzaktan Öğretim Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz e-Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
 • Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
 • Eğitim Yönetimi Doktora Programı
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Öğretim Programları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'na ait öğretim planlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

suleyman.dogan@ege.edu.tr