Çerez Örnek

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD

Amacı

RPD Lisans Programı’nın amacı; çeşitli kurum ve kuruluşlarda bireylerin eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal gelişimlerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunabilen; mesleki etik ilke, kural ve yasalara bağlı; kültürel farklılıklara duyarlı; alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyen çağdaş psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD Öğretim Elemanları

Öğretim elemanları bilgisine erişmek için tıklayınız.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

RPD Lisans Programı’nın amacı; çeşitli kurum ve kuruluşlarda bireylerin eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal gelişimlerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunabilen; mesleki etik ilke, kural ve yasalara bağlı; kültürel farklılıklara duyarlı; alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyen çağdaş psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

RPD Lisans Programı’nın öğrenim süresi, bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitimi hariç, dört yıldır ve programda yer alan derslerin %30'u İngilizce okutulmaktadır.

2018-2019 yılında yürürlüğe giren RPD Lisans Programı meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Alan eğitimi boyutu altında “Okulda Rehberlik ve Danışmanlık”, “Aile Rehberliği ve Danışmanlığı” ve “Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı” alanları yer almaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Lisans Programı (RPD) Eğitim Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EPDAD) tarafından ilk olarak 06.07.2018 tarihinde iki yıl süre ile akredite edilmiştir. Ara değerlendirme sonucunda Rehberlik ve Psikolojik Lisans Programı 15.05.2020-15.05.2023 tarihleri arasında olmak üzere üç yıllık süre ile yeniden akredite edilmiştir. 

Kontenjan ve Puan

RPD Lisans Programı'na Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan türlerinden EA puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2019 yılı YKS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı taban puanı 374,572'dir. Öğrenci kontenjanı 82 kişi olan RPD Lisans Programı'na yerleşme oranı %100'dür.

Dersler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen dersler aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2018 Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2018 Lisans Programı Müfredatı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisansüstü Programları

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Lisansüstü Dersler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisansüstü Programlarında yürütülen dersler aşağıdaki linklerde yer almaktadır. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II.Öğretim)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ