Çerez Örnek
canlı destek

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Amacı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünün amacı; bilişsel ve sözel becerileri gelişmiş, düşünme ve sorgulama alışkanlığı kazanmış, kendini yazılı ve sözlü olarak etkili bir biçimde ifade edebilen, öğrenme ve öğretme süreçlerinde yetkin, yaşam boyu öğrenmeye açık, dünya ve ülke sorunlarına duyarlı Türkçe öğretmenleri ve Sosyal Bilgiler öğretmenleri yetiştirmektir.

Öğrenimleri süresince alanlarıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazanan öğrencilerimiz yeni öğretim teknolojilerini kullanabilmekte, etkin öğretim materyalleri tasarlayabilmekte ve çeşitli eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileriyle çerçevesinde ders planlayıp anlatabilir hâle gelmektedirler.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Soner Akşehirli

soner.aksehirli@ege.edu.tr

+90 232 311 4164

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr Sevinç Çırak Karadağ

sevinc.cirak@ege.edu.tr

+90 232 311 4173

Bölüm Sekreteri

Gönül Öztitiz                                                  

+90 232 311 4156

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ