EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 

Amacı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünün amacı; bilişsel ve sözel becerileri gelişmiş, düşünme ve sorgulama alışkanlığı kazanmış, kendini yazılı ve sözlü olarak etkili bir biçimde ifade edebilen, öğrenme ve öğretme süreçlerinde yetkin, yaşam boyu öğrenmeye açık, dünya ve ülke sorunlarına duyarlı Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu

bahar.derviscemaloglu@ege.edu.tr

+90 232 311 3142

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Çırak Karadağ

sevinc.cirak@ege.edu.tr

+90 232 311 4173

Bölüm Sekreteri

Aylin Özberatlı

aylinozberatli@mail.ege.edu.tr

+90 232 311 4158