Çerez Örnek

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanları

 

Prof. Dr. Tahsin Oğuz BAŞOKÇU

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

tahsin.oguz.basokcu@ege.edu.tr

+90 232 311 5261

Doç. Dr. Betül MEYDAN

Dekan Yardımcısı

Bölüm Başkan Yardımcısı

betul.meydan@ege.edu.tr

+90 232 311 3792

Doç. Dr. Burcu PAMUKÇU KARASU

Bölüm Başkan Yardımcısı

burcu.pamukcu@ege.edu.tr

+90 232 311 3790

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AD Öğretim Elemanları

 

Prof. Dr. Tahsin Oğuz BAŞOKÇU

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

tahsin.oguz.basokcu@ege.edu.tr

+90 232 311 5261

Prof. Dr. Hakan ATILGAN 

Anabilim Dalı Başkanı

hakan.atilgan@ege.edu.tr

+90 232 311 5268

Prof. Dr. Tuncay ÖĞRETMEN 

tuncay.ogretmen@ege.edu.tr

+90 232 311 5258

Doç. Dr. Burak AYDIN

burak.aydin@ege.edu.tr

+90 232 311 5210

Dr. Öğr. Üyesi Elif Kübra DEMİR

elif.kubra.demir@ege.edu.tr

+90 232 311 3373

Arş. Gör. Merve KILIÇ

merve.kilic@ege.edu.tr

 

Eğitim Programları ve Öğretim AD Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Makbule BAŞBAY 

Anabilim Dalı Başkanı

makbule.basbay@ege.edu.tr

+90 232 311 5263

Prof. Dr. Nilay BÜMEN 

nilay.bumen@ege.edu.tr

+90 232 311 5262

Prof. Dr. Alper BAŞBAY

alper.basbay@ege.edu.tr

+90 232 311 5270

Prof. Dr. Gülsen ÜNVER

gulsen.unver@ege.edu.tr

+90 232 311 5267

Doç. Dr. Bünyamin YURDAKUL

bunyamin.yurdakul@ege.edu.tr

+90 232 311 5273

Doç. Dr. Öner USLU

oner.uslu@ege.edu.tr

+90 232 311 3154

Arş. Gör. Dr. Yasin AY

yasin.ay@ege.edu.tr

+90 232 311 3372

 

Eğitim Yönetimi AD Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN

Dekan

ferda.beytekin@ege.edu.tr

+90 232 311 3150

Prof. Dr. Yılmaz TONBUL

Anabilim Dalı Başkanı

yilmaz.tonbul@ege.edu.tr

+90 232 311 5265

Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI 

erdal.toprakci@ege.edu.tr

+90 232 311 5260

Doç. Dr. Esen ALTUNAY

esen.altunay@ege.edu.tr

+90 232 311 3377

Doç. Dr. Nedim ÖZDEMİR

nedim.ozdemir@ege.edu.tr

+90 232 311 5209

Arş. Gör. Ezgi TOPRAK

ezgi.toprak@ege.edu.tr

+90 232 311 5470

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI 

Anabilim Dalı Başkanı

yelda.kagnici@ege.edu.tr

+90 232 311 5264

Doç. Dr. Betül MEYDAN

Dekan Yardımcısı

Bölüm Başkan Yardımcısı

betul.meydan@ege.edu.tr

+90 232 311 3792

Doç. Dr. Burcu PAMUKÇU KARASU

Bölüm Başkan Yardımcısı

burcu.pamukcu@ege.edu.tr

+90 232 311 3790

Doç. Dr. Mine ALADAĞ

mine.aladag@ege.edu.tr

+90 232 311 5257

Doç. Dr. Elif ULU

elif.ercan@ege.edu.tr

+90 232 311 3376

Doç.Dr. Serkan DENİZLİ

serkan.denizli@ege.edu.tr

+90 232 311 3151

Doç. Dr. Hanife KAHRAMAN

hanife.pehlivan@ege.edu.tr

+90 232 311 3376

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZEKES

mustafa.ozekes@ege.edu.tr

+90 232 311 5272

Arş. Gör. Gözde GÜMÜŞÇAĞLAYAN

ggumuscaglayan@gmail.com

+90 232 311 4198

Arş. Gör. Ece ÇOKAY TAŞÇIOĞLU

ece.cokay.tascioglu@ege.edu.tr

 

 

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi AD Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU 

Anabilim Dalı Başkanı

elif.iliman.puskulluoglu@ege.edu.tr

+90 232 311 5264

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ