EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Amacı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün amacı; mesleki etik ilkelere saygılı, alanındaki bilimsel ve güncel gelişmeleri takip eden nitelikli Bilgisayar Öğretmeni ve Bilişim Teknolojisi Uzmanı yetiştirmektir.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Eralp Altun

 

 

eralp.altun@ege.edu.tr

+90 232 311 3374

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Alev Ateş Çobanoğlu

alev.ates@ege.edu.tr

+90 232 311 3144

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Onur Dönmez

onur.donmez@ege.edu.tr

+90 232 311 3148

Bölüm Sekreteri

Asuman Özkurşun

egebotesekreterlik@gmail.com

+90 232 311 2229

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi AD

 

İsim

Prof. Dr. Eralp Altun (AD Başkanı)

E-posta: eralp.altun@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3374

Prof. Dr. Mustafa Murat İnceoğlu

E-posta: mustafa.inceoglu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5089

Doç. Dr. Jale İpek

E-posta: jale.ipek@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5269

Doç. Dr. Tarık Kışla

E-posta: tarik.kisla@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3145

Dr. Öğr. Üyesi Y. Deniz Arıkan

E-posta: deniz.arikan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4161

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar

E-posta: firat.sarsar@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3146

Dr. Öğr. Üyesi Alev Ateş Çobanoğlu

E-posta: alev.ates@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3144

Dr. Öğr. Üyesi Onur Dönmez

E-posta: onur.donmez@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3148

Dr. Beril Ceylan

E-posta: beril.ceylan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 2231

Dr. Muhittin ŞAHİN

E-posta: muhittin.sahin@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3375

Ögr. Gör. İlker Çobanoğlu

E-posta: ilker.cobanoglu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4162

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı’nın öğrenim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe okutulmaktadır. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Lisans programında öğrencilere temel pedagojik formasyonun yanında, ağırlıklı olarak programlama dilleri, veri tabanı yönetimi, web tasarımı, çoklu ortam tasarımı, materyal tasarımı, uzaktan eğitim, proje geliştirme ve yönetimi konularında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar eğitim kurumlarında; bilişim teknolojileri öğretmeni, bilgisayar formatör öğretmeni, öğretim teknoloğu ve öğretim tasarımcısı; özel sektörde ise web tasarımcısı ve bilgisayar programcısı olarak istihdam edilmektedir.

Kontenjan ve Puan

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 60 kişidir. Lisans programına YGS-1 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 326,03489’dur.

Dersler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilen derslerin listesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

C Programı (2015-2016 Öğretim Yılı ile uygulanmaya başlamıştır)

1. Yıl

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Eğitimde Bilişim Teknolojileri-I
 • Matematik-I
 • Türkçe-I: Yazılı Anlatım
 • Yabancı Dil-I
 • Üniversite Yaşamına Geçiş
 • Web Tasarımı
 • Algoritmaya Giriş
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitimde Bilişim Teknolojileri-II
 • Matematik-II
 • Türkçe-II: Sözlü Anlatım
 • Yabancı Dil-II

2. Yıl

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

 • Eğitimde Grafik ve Canlandırma
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
 • Fizik-I
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Programlama Dilleri-I
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 • Seçmeli Ders
  • Eğitim Politikaları
  • Öğrenme ve Çalışma Stratejileri
 • Bilgisayar Donanımı
 • Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi
 • Fizik-II
 • Öğretim Tasarımı
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Programlama Dilleri-II
 • Seçmeli Ders
  • Mesleki İngilizce
  • Sayısal Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamları

3. Yıl

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

 • Bilim Tarihi
 • İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
 • Özel Eğitim
 • Özel Öğretim Yöntemleri-I
 • Sınıf Yönetimi
 • Uzaktan Eğitimin Temelleri
  • Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
  • PHP İle Web Programlama - I
  • Oyunlaştırma
 • Bilgisayar Ağları ve İletişim
 • İnternet Tabanlı Programlama
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
 • Özel Öğretim Yöntemleri-II
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Seçmeli Ders
  • PHP İle Web Programlama - II
  • Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Tasarımı

4. Yıl

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Okul Deneyimi
 • Proje Geliştirme ve Yönetimi-I
 • Seçmeli Ders
  • Windows Tabanlı Programlama
  • Nesneye Yönelik Programlama
  • Eğitimde Sosyal Medya ve Web 2.0 Araçları
 • Seçmeli Ders
 • Bilgisayar Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi - I
 • İletişim Becerileri
 • İşaret Dili
 • Öğretmenlik Uygulaması
 • Proje Geliştirme ve Yönetimi-II
 • Rehberlik
 • Seçmeli Ders
  • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu
  • Web Tabanlı Programlama
  • Internet for Educators
 • Seçmeli Ders
 • Bilişim ve Etik
 • Bilgisayar Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi - II
 • Girişimcilik ve Kalite

 

B Programı

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Eğitimde Bilişim Teknolojileri-I
 • Matematik-I
 • Türkçe-I: Yazılı Anlatım
 • Yabancı Dil-I
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitimde Bilişim Teknolojileri-II
 • Matematik-II
 • Türkçe-II: Sözlü Anlatım
 • Üniversite Yaşamına Geçiş
 • Yabancı Dil-II

2. Yıl

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

 • Bilgisayar Donanımı
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
 • Fizik-I
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Programlama Dilleri-I
 • Seçmeli Ders
  • Eğitim Politikaları
  • Öğrenme ve Çalışma Stratejileri
 • Eğitimde Grafik ve Canlandırma
 • Fizik-II
 • Öğretim Tasarımı
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Programlama Dilleri-II
 • Seçmeli Ders
  • Veri Tabanı Sistemlerine Giriş
  • Dosya İşleme Sistemleri
  • İnternet Teknolojileri
  • Web Sayfası Tasarım Ortamları

3. Yıl

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

 • Bilim Tarihi
 • Internet Tabanlı Programlama
 • İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
 • Özel Eğitim
 • Özel Öğretim Yöntemleri-I
 • Sınıf Yönetimi
 • Uzaktan Eğitimin Temelleri
 • Bilgisayar Ağları ve İletişim
 • Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi
 • Özel Öğretim Yöntemleri-II
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 • Seçmeli Ders
  • Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
  • Çevrimiçi Veri Toplama Teknikleri

4. Yıl

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Okul Deneyimi
 • Proje Geliştirme ve Yönetimi-I
 • Web Tasarımı
 • Seçmeli Ders
  • Windows Tabanlı Programlama
  • Nesneye Yönelik Programlama
 • Seçmeli Ders
 • Bilgisayar Öğr. Mesleki Gel.
 • İletişim Becerileri
 • Öğretmenlik Uygulaması
 • Proje Geliştirme ve Yönetimi-II
 • Rehberlik
 • Seçmeli Ders
  • Web Tabanlı Programlama
  • Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
  • Nesneye Yönelik Programlama-II
 • Seçmeli Ders
 • Bilgisayar Öğr. Mesleki Gel-II
 • Bilişim ve Etik
 • Mesleki İngilizce

1. Yarıyıl

Dersin Adı T U K AKTS
Eğitime Giriş 2 0 2 3
Eğitim Felsefesi 2 0 2 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 3
Yabancı Dil 1 2 0 2 3
Türk Dili 1 3 0 3 5
Bilişim ve Matematik 3 0 3 5
Eğitimde Bİlgi Teknolojijileri 2 2 3 5
Öğretim Teknolojilerinin Temelleri 2 0 2 3

2. Yarıyıl

Dersin Adı T U K AKTS
Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3
Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 3
Yabancı Dil 1 2 0 2 3
Türk Dili 1 3 0 3 5
Elektronik Devre Elemanları 3 0 3 5
Agoritma Tasarımı ve Geliştirme 2 2 3 5
Programlama Öğretimi Yaklaşımları 2 0 2 3

3. Yarıyıl

Dersin Adı T U K AKTS
Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3
Seçmeli 1 (MB) 2 0 2 4
Seçmeli 1 (GK) 2 0 2 3
Seçmeli 1 (AE) 2 0 2 4
Bilişim Sistemleri Donanımı 3 0 3 5
Eğitimde Grafik ve Canlandırma 2 2 3 4
Temel Programlama 2 2 3 4
Öğretim Tasarımı 3 0 3 4

4. Yarıyıl

Dersin Adı T U K AKTS
Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3
Seçmeli 2 (MB) 2 0 2 4
Seçmeli 2 (GK) 2 0 2 3
Seçmeli 2 (AE) 2 0 2 4
Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2 0 2 3
Bilişim Etiği ve Güvenliği 2 0 2 3
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3 0 3 3
İleri Programlama 2 2 3 4

5. Yarıyıl

Dersin Adı T U K AKTS
Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
Seçmeli 3 (MB) 2 0 2 4
Seçmeli 3 (GK) 2 0 2 3
Seçmeli 3 (AE) 2 0 2 4
Eğitimde Ahlak ve Etik 2 0 2 3
Eğitimde Modelleme ve Tasarım 2 2 3 5
Web Tabanlı Programlama 2 2 3 5
Bilişim Öğretim Programları 2 0 2 3

6. Yarıyıl

Dersin Adı T U K AKTS
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3
Seçmeli 4 (MB) 2 0 2 4
Seçmeli 4 (GK) 2 0 2 3
Seçmeli 4 (AE) 2 0 2 4
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3
Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3
Bilgisayar Ağları 3 0 3 3
Açık ve Uzaktan Öğrenme 3 0 3 3
İşletim Sistemleri 3 0 3 4

7. Yarıyıl

Dersin Adı T U K AKTS
Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 5 10
Seçmeli 5 (MB) 2 0 2 4
Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2 0 2 3
Seçmeli 5 (AE) 2 0 2 4
Fiziksel Programlama 2 2 3 5
Teknoloji Planlaması ve Uygulaması 2 0 2 4

8. Yarıyıl

Dersin Adı T U K AKTS
Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 5 10
Seçmeli 6 (MB) 2 0 2 4
Okullarda Rehberlik 2 0 2 3
Seçmeli 6 (AE) 2 0 2 4
Proje Geliştirme ve Yönetimi 3 0 3 4
Mobil Programlama 2 2 3 5

 

Lisansüstü Programlar

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı'na ait öğretim planlarına ulaşmak için tıklayınız.