EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AD

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AD

Prof. Dr. Tuncay ÖĞRETMEN (AD Başkanı)

E-posta: tuncay.ogretmen@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5258

Doç. Dr. Hakan ATILGAN

E-posta: hakan.atilgan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5268

Doç. Dr. Tahsin Oğuz BAŞOKÇU

E-posta: tahsin.oguz.basokcu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5261 

Dr. Elif Kübra DEMİR

E-posta: elif.kubra.demir@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3373