EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AD

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AD

İsim

e-posta

Telefon

Prof. Dr. Tuncay Öğretmen (AD Başkanı)

tuncay.ogretmen@ege.edu.tr

+90 232 311 5258

Doç. Dr. Hakan Atılgan

hakan.atilgan@ege.edu.tr

+90 232 311 5268

Doç. Dr. Tahsin Oğuz Başokçu

tahsin.oguz.basokcu@ege.edu.tr

+90 232 311 5261

Arş. Gör. Elif Kübra Demir

elif.kubra.demir@ege.edu.tr

+90 232 311 3373