Çerez Örnek

Misyon

Fakültemizin misyonu, bilimsel düşünmeyi temel alan, etik ilkelere uygun davranan, eleştirel düşünen, sorunlara çözümler üreten, ulusal ve evrensel değerleri bütünleştiren, mesleğinin gerektirdiği sorumluluk ve değerlerin farkında olan öğretmen ve psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda katılımcı yönetim anlayışının egemen olması, eğitsel konuların bilimsel bir bakış açısıyla özgürce tartışılması, nitelikli bilimsel yayınlar üretilmesi, kültür ve sanata katkı sağlanması, öğrenen merkezli bir yaklaşımın benimsenmesi hedeflenmiştir.  


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ