EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Misyon

Fakültemizin misyonu ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, çağdaş yaklaşımlar temelinde eğitim-öğretim hizmeti vererek nitelikli öğretmen, psikolojik danışman ve uzman yetiştirmek; özgün/güncel araştırmalar yürütmektir.