Çerez Örnek

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Mevlana Değişim Programı

 

Mevlana Değişim Programı Nedir?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir?
Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.


Mevlana Koordinatörü ve Bölüm Sorumluları

 

Doç. Dr. Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ (Fakülte Koordinatörü)

Doç. Dr. Safiye AKDENİZ (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Jale İPEK (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Mine ALADAĞ (Eğitim Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. Zeynep ALAT (Temel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Fulden GÜLER NALBANTOĞLU (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü) 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ