EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi AD

Sınıf Eğitimi AD

Doç. Dr. Pınar Çavaş (AD Başkanı)

E-posta: pinarcavas@gmail.com

Telefon: +90 232 311 3158

Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever

E-posta: belgin.arslan.cansever@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3156

Doç. Dr. Aylin Mentiş KÖKSOY

E-posta: aylin.mentis.koksoy@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3794

Doç. Dr. Kemal Altıparmak

E-posta: kemal.altiparmak@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5468

Dr. Öğr. Üyesi Turhan Şengönül

E-posta: turhan.sengonul@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3157

Dr. Öğr Üyesi Gizem Engin

E-posta: gizem.engin@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4172

Dr. Türkan Özaydın

E-posta: turkan.ozaydin@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3160

Ögr. Gör. Erdem Erem

E-posta: erdem.erem@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4199

Arş. Gör. A. Ceren Alaçam Akşit

E-posta: asli.ceren.alacam@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3796

 

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, ilkokulların gereksinim duyduğu nitelikli sınıf öğretmenleri yetiştirmektir. Genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve alan bilgisi derslerinin yanında, fen bilgisi ve bilgisayar laboratuvarları ile destekli bir ortamda öğrencilerin birbirleriyle etkileşimine olanak sağlayan, uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Mezun olacak öğretmen adaylarının sosyo- ekonomik ve kültürel farklılıklara duyarlı bir eğitim verebilecek şekilde yetiştirilmeleri de programın başlıca hede eri arasındadır.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın eğitim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe verilmektedir. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda öğretmen olarak görev yapabilirler. Ayrıca lisansüstü eğitim alarak akademik hayata da devam edebilirler.

Dersler

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilecek dersler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

 

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi ilköğretim okullarının birinci kademesinde görev yapacak sınıf öğretmenlerinin hem konu alan bilgisi hem de öğretmenlik alan bilgisi yönünden kendilerini bilimsel anlamda geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Program, öğretmen yetiştirme, eğitimi etkileyen değişkenler ve farklı disiplerin (fen, matematik, sosyal vb. gibi) öğretimi ile ilgili dersler içermektedir. lave olarak öğrencilere kendi tercihleri göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Dersler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı’nda verilen dersler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı