EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi AD

Sınıf Eğitimi AD

İsim

e-posta

Telefon

Doç. Dr. Pınar Çavaş (AD Başkanı)

pinarcavas@gmail.com

+90 232 311 3158

Prof. Dr. Kadir Aslan

kadir.aslan@ege.edu.tr

+90 232 311 4163

Prof. Dr. Neşe Aslan

nese.aslan@ege.edu.tr

+90 232 311 2230

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Altıparmak

kemal.altiparmak@ege.edu.tr

+90 232 311 5468

Dr. Öğr. Üyesi Turhan Şengönül

turhan.sengonul@ege.edu.tr

+90 232 311 3157

Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever

belgin.arslan.cansever@ege.edu.tr

+90 232 311 3156

Dr. Öğr Üyesi Gizem Engin

gizem.engin@ege.edu.tr

+90 232 311 3159

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Mentiş KÖKSOY

   

Öğr. Gör. Dr. Türkan Özaydın

turkan.ozaydin@ege.edu.tr

+90 232 311 3160

Ögr. Gör. Erdem Erem

erdem.erem@ege.edu.tr

+90 232 311 4199

Arş. Gör. A. Ceren Alaçam

asli.ceren.alacam@ege.edu.tr

+90 232 311 3159

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, ilkokulların gereksinim duyduğu nitelikli sınıf öğretmenleri yetiştirmektir. Genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve alan bilgisi derslerinin yanında, fen bilgisi ve bilgisayar laboratuvarları ile destekli bir ortamda öğrencilerin birbirleriyle etkileşimine olanak sağlayan, uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Mezun olacak öğretmen adaylarının sosyo- ekonomik ve kültürel farklılıklara duyarlı bir eğitim verebilecek şekilde yetiştirilmeleri de programın başlıca hede eri arasındadır.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın eğitim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe verilmektedir. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda öğretmen olarak görev yapabilirler. Ayrıca lisansüstü eğitim alarak akademik hayata da devam edebilirler.

Kontenjan ve Puan

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 60 kişidir. Lisans programına TM-2 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 391,06704'tür.

Dersler

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilecek dersler aşağıda yer almaktadır.

1. Yıl

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

 • Temel Matematik-I
 • Genel Biyoloji
 • Uygarlık Tarihi
 • Türkçe-I: Yazılı Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-I
 • Yabancı Dil-I
 • Bilgisayar-I
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Üniversite Yaşamına Geçiş
 • Temel Matematik-II
 • Genel Kimya
 • Türk Tarihi ve Kültürü
 • Genel Coğrafya
 • Bilgisayar-II
 • Türkçe-II: Sözlü Anlatım
 • Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-II
 • Yabancı Dil-II
 • Eğitim Psikolojisi

2. Yıl

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

 • Türk Dili-I: Ses ve Yapı Bilgisi
 • Genel Fizik
 • Müzik
 • Beden Eğitimi ve Spor Kültürü
 • Fen ve Tekn. Lab. Uygulamarı-I
 • Sosyoloji
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Öğretmenlik Davranışı-Beden Dili ve Diksiyon
 • Çocuk Psikolojisi
 • Türk Dili-II: Cümle ve Metin Bilgisi
 • Çocuk Edebiyatı
 • Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
 • Sanat Eğitimi
 • Fen ve Tekn. Lab. Uygulamaları-II
 • Müzik Öğretimi
 • Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
 • Güzel Yazı Teknikleri
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

3. Yıl

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

 • Fen ve Teknoloji Öğretimi-I
 • İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
 • Hayat Bilgisi Öğretimi
 • Matematik Öğretimi-I
 • Drama
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Sınıf Yönetimi
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi-II
 • Türkçe Öğretimi
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • Matematik Öğretimi-II
 • Erken Çocukluk Eğitimi
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Okul Deneyimi

4. Yıl

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

 • Görsel Sanatlar Öğretimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
 • Trafik ve İlkyardım
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • Etkili İletişim
 • Öğretmenlik Uygulaması-I
 • Rehberlik
 • Özel Eğitim          
 • Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
 • İlköğretimde Kaynaştırma
 • Öğretmenlik Uygulaması-II
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Eğitim Felsefesi
 • Seçmeli (Alan)
  • Çevre Eğitimi
  • Çocuklukta Uyum Sorunları
  • Anne-Baba Eğitimi
  • Müze Eğitimi
 • Seçmeli (Meslek Bilgisi)
 • Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi
 • İlköğretimde Yabancı Dil Eğitimi
 • Analitik Okuma
 • Bilgisayar Destekli Eğitim

Lisansüstü Programlar

 • Okulöncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
 • Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programları

Temel Eğitim Bölümü'nün lisans programlarına ait öğretim planlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.