Çerez Örnek
canlı destek

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SÜREÇ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 
Fakültemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde ders (yaz okulu) açılmayacaktır. Diğer üniversitelerden yaz döneminde ders almak için başvuru yapacak öğrencilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
*Ege Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi Madde 11’e göre yaz okulunda öğrenci en fazla iki ders alabilir.
*Öğrenciler ders seçimi yaparken müfredatlarında bulunmayan dersler için seçim yapamazlar.
*AGNO’su 1,80’nin altında olan öğrenciler üst sınıftan ders alamaz. Ancak bulundukları sınıfın dersini alabilirler.
*Yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerin dersi alacakları üniversiteden ders içeriklerini ve kredi uygunluğunu ıslak imzalı ve mühürlü veya elektronik (barkodlu) olarak almaları gerekmektedir.
*Yaz okulunda alınacak ders için, Fakültemiz’de dersi veren öğretim üyesinin içeriğin uygunluğuna dair imzasının alınması veya e mail ile uygunluğunun alınması gerekmektedir.
(Dersi vermeyen öğretim üyesinin imzası geçerli olmayacaktır).
*Fakültemiz Lisans programlarının bağlı olduğu bölüm sekreterliklerine bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.
*Yaz okuluna kayıtlanan dersin dilekçede yazılmış olan ders ile aynı olması gerekmektedir.
*Yaz okuluna dilekçe ile başvuruda bulunan öğrencilerin, dilekçede yapacakları değişiklikleri veya iptal etme durumlarını Fakültemiz öğrenci işleri bürosuna veya bölüm sekreterine mutlaka dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.
*Yaz okulundan ders almayı planlayan öğrenciler dersin alınacağı Üniversitenin yaz okulu duyurularını takip etmesi gerekmektedir.
*Öğrenciler diğer üniversitelerde katılacak oldukları yaz okulu için dilekçelerini 27.06.2022 ile 22.07.2022 tarihleri arasında İlgili Bölüm Sekreterliklerine teslim edebileceklerdir.
ÇOK ÖNEMLİ ÖĞRENCİLERİN DİLEKÇELERİNE YAZACAKLARI DERS KODLARINI KISALTMA KULLANMADAN TRANSKRİPTTE GEÇTİĞİ ŞEKLİYLE YAZMALARI GEREKMEKTEDİR.
 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ