Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Akademik

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Eralp Altun (Bölüm Başkanı ve AD Başkanı)

E-posta: eralp.altun@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 2231

Prof. Dr. Mustafa Murat İnceoğlu

E-posta: mustafa.inceoglu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5089

Doç. Dr. Jale İpek

E-posta: jale.ipek@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5269

Doç. Dr. Tarık Kışla

E-posta: tarik.kisla@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3145

Doç. Dr. Fırat Sarsar

E-posta: firat.sarsar@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3146

Dr. Öğr. Üyesi Y. Deniz Arıkan

E-posta: deniz.arikan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4161

Dr. Öğr. Üyesi Alev Ateş Çobanoğlu

E-posta: alev.ates@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3144

Doç. Dr. Onur Dönmez

E-posta: onur.donmez@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3148

Arş. Gör. Dr. Beril Ceylan

E-posta: beril.ceylan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 2231

Arş. Gör. Dr. Muhittin Şahin

E-posta: muhittin.sahin@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3375

Ögr. Gör. İlker Çobanoğlu

E-posta: ilker.cobanoglu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4162

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AD

Prof. Dr. Hakan Atılgan (AD Başkanı)

E-posta: hakan.atilgan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5268                       

Prof. Dr. Tuncay Öğretmen 

E-posta: tuncay.ogretmen@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5258

Doç. Dr. Tahsin Oğuz Başokçu

E-posta: tahsin.oguz.basokcu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5261

Doç. Dr. Burak Aydın

E-posta: burak.aydin@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5210

Arş. Gör. Dr. Elif Kübra Demir

E-posta: elif.kubra.demir@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3373

Eğitim Programları ve Öğretim AD

Prof. Dr. Gülsen Ünver (AD Başkanı)

E-posta: gulsen.unver@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5267

Prof. Dr. Nilay Bümen 

E-posta: nilay.bumen@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5262

Doç. Dr. Alper Başbay

E-posta: alper.basbay@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5270

Doç. Dr. Makbule Başbay (Bölüm Başkan Yardımcısı)

E-posta: makbule.basbay@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5263

Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul

E-posta: bunyamin.yurdakul@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5273

Doç. Dr. Öner Uslu

E-posta: oner.uslu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3154

Arş. Gör. Yasin Ay

E-posta: yasin.ay@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3372

Eğitim Yönetimi AD

Prof. Dr. Erdal Toprakçı (AD Başkanı)

E-posta: erdal.toprakci@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5260

Doç. Dr. Yılmaz Tonbul

E-posta: yilmaz.tonbul@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5265

Doç. Dr. Osman Ferda Beytekin

E-posta: ferda.beytekin@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3150

Doç. Dr. Esen Altunay (Bölüm Başkan Yardımcısı)

E-posta: esen.altunay@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3377

Dr. Öğr. Üyesi Nedim Özdemir

E-posta: nedim.ozdemir@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5209

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD

Prof. Dr. Süleyman Doğan (Bölüm Başkanı)

E-posta: suleyman.dogan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5266

Prof. Dr. Dilek Yelda Kağnıcı (AD Başkanı)

E-posta: yelda.kagnici@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5264

Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya

E-posta: zeynep.cankaya.cihangir@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5256

Doç. Dr. Mine Aladağ

E-posta: mine.aladag@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5257

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özekes

E-posta: mustafa.ozekes@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5272

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Denizli

E-posta: serkan.denizli@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3151

Dr. Öğr. Üyesi Barış Yaka

E-posta: baris.yaka@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3152

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ercan

E-posta: elif.ercan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3376

Öğr. Gör. Dr. Hanife Kahraman

E-posta: hanife.pehlivan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3376

Arş. Gör. Dr. Betül Meydan

E-posta: betul.meydan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3792

Arş. Gör. Dr. Burcu Pamukçu

E-posta: burcu.pamukcu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3790

Arş. Gör. Dr. M. Nurullah Akkurt

E-posta: mehmet.nurullah.akkurt@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3372

Arş. Gör. Mesut Gönültaş

E-posta: mesut.gonultas@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4198

Arş. Gör. Gözde Gümüşçağlayan

E-posta: ggumuscaglayan@gmail.com

Telefon: +90 232 311 3372

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Merih Tekin Bender (Bölüm Başkanı ve AD Başkanı)

E-posta: merih.bender@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3788

Doç. Dr. Melek Şahan

E-posta: melek.sahan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3785

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci

E-posta: dizar.ercivan.zencirci@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3799

Doç. Dr. Ekin Boztaş

E-posta: ekin.boztas@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3782

Arş. Gör. Kamuran Köseoğlu

E-posta: kamuran.koseoglu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3787

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Hülya Yılmaz (Bölüm Başkanı ve AD Başkanı)

E-posta: hulya.yilmaz@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 2228

Prof. Dr. Hakan Türkmen 

E-posta: hakan.turkmen@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4170

Doç. Dr. Murat Sağlam

E-posta: murat.saglam@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4171

Doç. Dr. Bahadır Namdar

E-posta: bahadir.namdar@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5470

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Metin Peten

E-posta: duygum444@yahoo.com

Telefon: +90 232 311 5045

Arş. Gör. Fulden Güler Nalbantoğlu

E-posta: fulden.guler@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3159

Özel Eğitim Bölümü

Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe (Bölüm Başkanı)

E-posta: pelin.pistav.akmese@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4197

Dr. Öğr. Üyesi Avşar Ardıç

E-posta: avsar.ardic@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4161

Arş. Gör. Elif Tunçel

E-posta: elif.tuncel@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3375

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi AD

Prof. Dr. Şakire Ocak Karabay (Bölüm ve AD Başkanı)

E-posta: sakire.ocak@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 2228

Doç. Dr. Sibel Sönmez 

E-posta: sibel.sonmez@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3791

Doç. Dr. Zeynep Alat

E-posta: zeynep.alat@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4168

Doç. Dr. Nilay Dereobalı

E-posta: nilay.dereobali@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5469

Arş. Gör. Gamze Bilir Seyhan

E-posta: gamze.bilir.seyhan@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4169

Arş. Gör. Ezgi Gürsoy

E-posta: ezgi.gursoy@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3371

Sınıf Eğitimi AD

Doç. Dr. Pınar Çavaş (AD Başkanı)

E-posta: pinarcavas@gmail.com

Telefon: +90 232 311 3158

Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever

E-posta: belgin.arslan.cansever@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3156

Doç. Dr. Aylin Mentiş Köksoy

E-posta: aylin.mentis.koksoy@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3794

Doç. Dr. Kemal Altıparmak

E-posta: kemal.altiparmak@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 5468

Dr. Öğr. Üyesi Turhan Şengönül

E-posta: turhan.sengonul@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3157

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Engin

E-posta: gizem.engin@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3159

Arş. Gör. Dr. Türkan Özaydın

E-posta: turkan.ozaydin@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3160

Ögr. Gör. Erdem Erem

E-posta: erdem.erem@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4199

Arş. Gör. A. Ceren Alaçam Akşit

E-posta: asli.ceren.alacam@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3796

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi AD

Doç. Dr. Semra Sütgibi (AD Başkanı)

E-posta: semra.sutgibi@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4166

Dr. Öğr. Üyesi Saadet Tekin

E-posta: saadet.tekin@hotmail.com

Telefon: +90 232 311 4167

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Çırak Karadağ

E-posta: sevinc.cirak@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4173

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Gölgesiz Gedikler

E-posta: hulya.golgesiz.gedikler@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3789

Öğr. Gör. Dr. İskender Daşdemir

E-posta: iskender.dasdemir@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3161

Arş. Gör. Selda Şan

E-posta: selda.san@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3159

Türkçe Eğitimi AD

Doç. Dr. Soner Akşehirli (Bölüm Başkanı ve AD Başkanı)

E-posta: soner.aksehirli@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4164

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu 

E-posta: bahar.derviscemaloglu@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3142

Doç. Dr. Safiye Akdeniz

E-posta: safiye.akdeniz@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4160

Dr. Öğr. Üyesi Göksu Çiçekli Koç

E-posta: goksu.cicekli.koc@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3143

Öğr. Gör. Gülece Metin

E-posta: gulece.metin@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 3149

Arş. Gör. Dr. Ebru Kabakçı Yeşiltepe

E-posta: ebru.kabakci@ege.edu.tr

Telefon: +90 232 311 4165