EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Sunduğu nitelikli eğitim-öğretim hizmeti ve yaptığı özgün/güncel araştırmalarla eğitim politikalarına yön verecek saygın bir Fakülte olmak.

Misyonumuz

Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, çağdaş yaklaşımlar temelinde eğitim-öğretim hizmeti vererek nitelikli öğretmen, psikolojik danışman ve uzman yetiştirmek; özgün/ güncel araştırmalar yürütmek.