Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Yaz Okulu Hakkında (Başvuru Tarih Aralığı Güncellendi)

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YAZ OKULU SÜREÇ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Fakültemizde ve Üniversitemizde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde ders (yaz okulu) açılmayacaktır. Diğer üniversitelerden yaz döneminde ders almak için başvuru yapacak öğrencilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

*Ege Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi Madde 11’e göre yaz okulunda öğrenci en fazla iki ders alabilir.

*Öğrenciler ders seçimi yaparken müfredatlarında bulunmayan dersler için seçim yapamazlar.

*AGNO’su 1,80’nin altında olan öğrenciler üst sınıftan ders alamaz. Ancak bulundukları sınıfın dersini alabilirler.

*Yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerin dersi alacakları üniversiteden ders içeriklerini ve kredi uygunluğunu ıslak imzalı ve mühürlü veya elektronik (barkodlu) olarak almaları gerekmektedir.

*Yaz okulunda alınacak ders için, Fakültemiz’de dersi veren öğretim üyesinin içeriğin uygunluğuna dair imzasının  alınması gerekmektedir. (Dersi vermeyen öğretim üyesinin imzası geçerli olmayacaktır).

*Fakültemiz Lisans programlarının bağlı olduğu bölüm sekreterliklerine bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

*Yaz okuluna kayıtlanan dersin dilekçede yazılmış olan ders ile aynı olması gerekmektedir.

*Yaz okuluna dilekçe ile başvuruda bulunan öğrencilerin, dilekçede yapacakları değişiklikleri veya iptal etme durumlarını Fakültemiz öğrenci işleri bürosuna mutlaka bildirmeleri gerekmektedir.

*Yaz okulundan ders almayı planlayan öğrenciler dersin alınacağı Üniversitenin yaz okulu  duyurularını takip etmesi gerekmektedir.

*Öğrenciler diğer üniversitelerde katılacak oldukları yaz okulu için dilekçelerini 15.06.2020 ile 15.07.2020 tarihleri arasında İlgili Bölüm Sekreterliklerine teslim edebileceklerdir.

*Yaz okulu başvuru dilekçesi için tıklayınız.