canlı destek

Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi Hakkında Takvim

E. Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI “ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI YÖNERGESİ” ÇERÇEVESİNDE BAŞVURU, DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ VE MUAFİYET SINAVI TARİHİNE İLİŞKİN TAKVİM

“Önceki Öğrenmenin Tanınması” Başvurularının Dekanlığa Yapılması

24.01.2022 – 28.01.2022

Portfolya Teslim Tarihi

14.02.2022-25.02.2022

Başvuruların Anabilim Dalı/Bölüm Komisyon Başkanlıklarınca değerlendirilip Dekanlığa İletilmesi

31-01.2022 - 03.02.2022

Dekanlık Yönetim Kurulu Kararı ile Değerlendirme Sonuçlarının Onaylanması ve İlan Edilmesi

04.02.2022

Ders Muafiyet Sınavının Yapılması

10.02.2022

Sınav Sonuçlarına Yapılan İtirazların Değerlendirmeye Alınması

11-02.2022 -17.02.2022

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ