EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

PFESP Sınav Sonuçları

2018 Aralık 2019 Mayıs Dönemi PFESP Sınav Sonuçları

Birinci Dönem Dersleri

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Psikolojisi

Eğitimde Program Geliştirme

Öğretim İlke ve Yöntemleri