Yüksek Lisans Programları


Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programı Eylül 2000 tarihinde başlamıştır. Bu programın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve diğer kurumlara yönetim, denetim, planlama ve eğitim ekonomisi alanında uzman yetiştirmek; alan yazına bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak; eğitim kurumlarında çalışan öğretmen, yönetici ve deneticilerin mesleki yeterliklerini yükseltmektir.

Program Çıktıları

  • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi uygulamaları için gerekli çağdaş yönetim ve denetim yaklaşımları bilgisi.
  • Örgütsel etkililik doğrultusunda iletişim becerisi ve takım çalışması yapabilme.
  • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanındaki sorunların çözümünde Eğitim Bilimleri, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, İşletme-İktisat, Tarih gibi ilişkili disiplinlerden yararlanabilme.
  • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanındaki sorunları bilimsel yöntemlerle çözebilme.
  • Ulusal ve uluslararası Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanındaki gelişmeleri izleyebilme.
  • Uluslar arası standartlar, kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemini kavrayabilme.
  • Ulusal ve uluslararası toplumsal sorunlara karşı duyarlı olabilme.
  • Bilimsel-Mesleki etik ilkelerine uygun davranabilme.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programın kabul ve kayıt koşullarının esasını herhangi bir lisans programından mezun olmak oluşturmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans derecesi alan mezunlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitim yöneticisi, eğitim planlamacısı, eğitim ekonomisti akademik koordinatör vb. unvanlarla çalışabildikleri gibi özel ve kamu öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Ayrıca farklı sektörlerde insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitim birimlerinde eğitim yöneticisi olarak çalışabilmektedirler.

Olanaklar

Eğitim Bilimleri Anabilim dalında iki profesör, bir doçent ve 12 yardımcı doçent bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikler binasında 25 adet derslik, üç adet Bilgisayar laboratuarı, bir adet Fen laboratuarı ve her derslik ve laboratuarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Ayrıca anabilim dalında eğitim-öğretim ve araştırma için 15 dizüstü bilgisayar, altı adet projeksiyon, ses kayıt cihazları ve kameralar bulunmaktadır. Üç bilgisayar laboratuarında 130 kişi kapasiteli kişisel bilgisayar kullanım olanağı ve kampüs içerisinde merkez kütüphanenin olanaklarından yararlanma imkanı sağlanmaktadır.

Öğretim Programı

Öğretim programına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

GERİ
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Telefon : +90 (232) 311 10 10 / 1903 | Faks : +90 (232) 373 47 13
e-posta: egitimdekanlik@mail.ege.edu.tr
Bu site Tarık KIŞLA tarafından hazırlanmıştır. © 2012