Türkçe Eğitimi Bölümü

Hakkımızda | Yönetim | Öğretim Elemanları | Öğretim Programları | Etkinlikler

  Bölüm Hakkında

      Türkçe Eğitimi Bölümü, 1998 yılında kurulan Eğitim Fakültesi'nin en yeni bölümlerinden biridir ve 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci almıştır. Bölümün temel amacı, ilköğretim ikinci kademede görev alacak Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Bunun yanı sıra, ulusal varlığımızın temeli olan Türkçe'nin gelecek kuşaklara aktarılmasında en büyük pay sahibi olan aday öğretmenlerimizin çağdaş dünyanın gereği olan bilgi ve becerilerle donatılması, sadece öğrendiklerini aktaran değil düşünen, düşündüren, dilin ve dil öğretiminin bir bilim dalı olduğunun bilincine varmış bireyler yetiştirmek bölümün en önemli hedefleri arasındadır.

       Türkçe Eğitimi Bölümü mezunları "Türkçe Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullar ve özel eğitim kurumlarına Türkçe Öğretmeni olarak atanmaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzün temel amaçlarından biri, bilgi tüketen değil bilgi üreten bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle mezunlarımızın farklı bir öğretmen ve uzman profiline sahip olması hedeflenmektedir.Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Telefon : +90 (232) 311 10 10 / 1903 | Faks : +90 (232) 373 47 13
e-posta: egitimdekanlik@mail.ege.edu.tr
Bu site Tarık KIŞLA tarafından hazırlanmıştır. © 2012