Eğitim Bilimleri Bölümü

Hakkımızda | Yönetim | Öğretim Elemanları | Öğretim Programları | Etkinlikler

  Bölüm Hakkında

      Eğitim Bilimleri Bölümünün amacı, eğitim programcısı, eğitim yöneticisi ve psikolojik danışman yetiştirmek; eğitim araştırmaları yapmak, hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve çeşitli eğitim dersleri vermektir.

      Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora düzeylerinde programlar yürütülmektedir. Söz konusu yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı yürütülmektedir.

       Ana Bilim Dalları

       Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

      Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programının amacı; çeşitli kurum ve kuruluşlarda bireylerin eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal gelişimlerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunabilen; mesleki etik ilke, kural ve yasalara bağlı; kültürel farklılıklara duyarlı; alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyen çağdaş psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunları başta eğitim kurumları olmak üzere endüstri ve sağlık alanındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarda psikolojik danışman olarak çalışabilirler.

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Telefon : +90 (232) 311 10 10 / 1903 | Faks : +90 (232) 373 47 13
e-posta: egitimdekanlik@mail.ege.edu.tr
Bu site Tarık KIŞLA tarafından hazırlanmıştır. © 2012