Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Hakkımızda | Yönetim | Öğretim Elemanları | Öğretim Programları | Etkinlikler

  Bölüm Hakkında (Bölüm Hakkıında Daha Fazla Bilgi)

      Bölümümüz dört yıllık bir lisans programıdır. öğretim programımız, öncelikle çağdaş bir eğitimci sonra bilgisayar ve öğretim teknolojisi uzmanı olmak için gerekli temeli oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca aşağıdaki görevleri yerine getirebilecek özelliklere sahip öğretim uzmanları yetiştirmek de amaçlanmaktadır:

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
  • Öğretim teknologluğu,
  • Öğretim tasarımı,
  • Teknoloji destekli öğretimin yönetimi,
  • Teknoloji destekli öğretim materyali tasarlama, geliştirme ve    etkililiğini değerlendirme.

      Öğrenimleri süresince, öğrenciler, halen kullanılmakta olan ya da eğitimde kullanılabilecek olan yeni öğretim teknolojilerini tanıyabilmekte, bilgisayar aracılığıyla etkin öğretim materyalleri tasarlayabilmekte, çalışacakları okullarda karşılaşabilecekleri olası sorunlara karşı hazırlanmaktadırlar. Okul deneyimleri derslerinde, edinilen öğretimi planlama ve sınıf yönetimi bilgilerinin gerçek yaşamda uygulanabilmesi sağlanmaktadır.

      Bölümümüzde 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda sırasıyla 40, 36, 18 adet internet bağlantılı bilgisayar kullanılmaktadır. Bilgisayarlar laboratuvarlarımızdan bir tanesi, belirli zamanlarda öğrencilerimizin serbest kullanımına da açılmaktadır.

      Öğrencilerimiz bölümümüzden, "bilgisayar öğretmeni" olarak mezun olurlar. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen; üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde akademisyen; eğitim yazılımı geliştiren firmalarda yazılımcı ya da alan uzmanı; firmaların eğitim birimlerinde eğitici ya da alan uzmanı, vb. alanlarda çalışabilirler.

      Ülkemizin gereksinim duyduğu, çağdaş, analitik düşünebilen ve sorunlara çözüm üreten, öğretimde yeni teknolojileri etkin olarak kullanabilen öğretmen adaylarını yetiştirmek ve topluma kazandırmak ise en temel amaçtır.Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Telefon : +90 (232) 311 10 10 / 1903 | Faks : +90 (232) 373 47 13
e-posta: egitimdekanlik@mail.ege.edu.tr
Bu site Tarık KIŞLA tarafından hazırlanmıştır. © 2012