Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Mezuniyet Durumunda Olan Öğrenciler ve Mezunlar İçin Açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFESP)

 

 Ön Kayıt Başvuru Süreç ve İşlemlerine İlişkin Açıklama

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 18.11.2015 tarihli toplantısında almış olduğu Karara istinaden EÜ Senatosu’nun 09.05.2017 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 10 No’lu Karar gereğince, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Eğitim Fakültesi tarafından açılacak PFESP’ye mezun durumunda olan öğrenciler ve mezunlar için 600 kontenjan ayrılmıştır.

EÜ Senatosu’nun 09.05.2017 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 10 No’lu Karar gereğince 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Eğitim Fakültesi tarafından açılacak PFESP’ye ayrılan 600 kontenjanın;

 • %75’i (450 kişi) not durum belgesi ile mezun durumunda veya mezun olduğunu belgeleyen EÜ lisans öğrencilerine ve mezunlarına,
 • %25’i (150 kişi) ise not durum belgesi ile mezun durumunda veya mezun olduğunu belgeleyen diğer üniversitelerin lisans öğrencilerine ve mezunlarına,
 • EÜ mezun durumundaki lisans öğrencilerine ve mezunlarına ayrılan 450 kontenjanın %75’i (338 kişi) mezuniyet not döküm belgesi ile mezun durumunda olduğunu belgeleyen lisans öğrencilerine, %25’i ise (112 kişi) mezunlara olmak üzere Tablo 1’de belirtilen bölümlere/programlara ayrılmıştır.
 • EÜ mezun durumunda olan öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjan; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ve Ödemiş Sağlık Yüksekokulu’nun Tablo 1’de belirtilen bölümlerine/programlarına kayıtlı mezun durumunda olan öğrencilerinin ve mezunlarının PFESP’ye ön kayıt başvuru sayıları temel alınarak aşağıdaki örnekteki gibi dağıtılacaktır.
 • EÜ mezun durumunda olan X bölümü/programı ön kayıt başvuru sayısı: A
 • EÜ mezun durumunda olan tüm bölümlerin/programların ön kayıt başvuru sayısı: B
 • EÜ mezun durumunda olan tüm bölümlerin/programların kontenjan sayısı: 338
 • EÜ mezun durumunda olan X bölümü/programı kontenjanı= (A/B) x 338
 • Diğer üniversitelerin mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjan, MEB TTK’nın 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden aşağıda Tablo 2’de gösterilen bölümlere/programlara ön kayıt başvuru sayıları temel alınarak yukarıdaki örnekteki gibi dağıtılacaktır.
 • Asıl ve yedek kayıtlar sonrasında EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları ile diğer üniversitelerin mezun durumunda olan öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjanlardan boş kalan kısım öncelikle EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencileri için, sonrasında kalan boş kontenjanın ise EÜ mezunları ile diğer üniversitelerin mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları için kullanılacaktır.

 

Tablo 1 EÜ Mezun Durumunda Olan Öğrencileri ve Mezunları İçin PFESP Bölüm/Programları

Birim

Bölüm/Program

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm Animasyon

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Çalgı Yapım

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Ses Eğitimi

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Temel Bilimler

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Türk Halk Oyunları

Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Fen Fakültesi

Biyoloji

Fen Fakültesi

Fizik

Fen Fakültesi

Kimya

Fen Fakültesi

Matematik

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim Fakültesi

Radyo - Televizyon ve Sinema

İletişim Fakültesi

Reklamcılık

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Ödemiş Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Mühendisliği

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Ziraat Fakültesi

Süt Teknolojisi

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Ziraat Fakültesi

Zootekni

 

Tablo 2 Diğer Üniversitelerin Mezun Durumunda Olan Öğrencileri ve Mezunları İçin PFESP Bölüm/Programları

Bölüm/Program

Turizm Animasyon

Çalgı Yapım

Ses Eğitimi

Temel Bilimler

Türk Halk Oyunları

Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Coğrafya

Felsefe

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Psikoloji

Sanat Tarihi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Biyoloji

Fizik

Kimya

Matematik

Hemşirelik

Gazetecilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo - Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

Beslenme ve Diyetetik

Ebelik

Gıda Mühendisliği

Antrenörlük Eğitimi

Spor Yöneticiliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Peyzaj Mimarlığı

Süt Teknolojisi

Tarım Ekonomisi

Tarım Makinaları

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootekni

 

Ön Kayıt Başvuru Koşulları

 • PFESP’ye asıl ve yedek adayların yerleştirme işlemlerinde, adayların ön kayıt sırasında beyan ettikleri not durum belgelerindeki AGNO esas alınacaktır.
 • *Mezun durumunda olan Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerin lisans öğrencileri için ayrılan PFESP kontenjanlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılı sonunda not durum belgesinde mezun durumunda olduğunu gösteren son sınıf (dördüncü sınıf) öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.
 • *Önemli Not: Mezun durumda olan öğrenci, final ve/veya bütünleme sınavları sonunda 6. yarıyılı tamamlayıp dördüncü sınıfa geçen öğrencidir.
 • Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 4,00 üzerinden 2,00 ve üzeri olan mezun durumundaki lisans öğrencileri ve mezunların PFESP’ye başvurusu alınacaktır.
 • Bölümlere/programlara ayrılan kontenjanlara fazla başvuru olması durumunda AGNO’ya göre sıralama yapılacaktır.

Ön Kayıt Süreci ve İşlemleri

PFESP’ye adayların ön kayıtları, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar kapsamında aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

    Ön Kayıt Sırasında Adaylardan İstenecek Belgeler

 • Başvuru dilekçesi (Başvuru dosyası ile birlikte adaya kayıt yerinde verilecektir),
 • Mezunlar için lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
 • Mezunlar için mezun oldukları üniversiteden alınan AGNO’yu dörtlük sistemde gösteren not durum belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
 • Lisans öğrencileri için öğrenim gördükleri üniversiteden alınan AGNO’yu dörtlük sistemde gösteren mezuniyet not durum belgesi,
 • Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi.

Ön kayıt başvurusunu adayın kendisi veya noter onaylı vekili yapabilecektir. Ön kayıtlar için alınan belgeler kesinlikle iade edilmeyecektir. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

Ön Kayıt Tarihi, Saati ve Yeri

Adayların ön kayıtları 17-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında (09.00-16.00 saatleri) EÜ Eğitim Fakültesi Derslikler Binası’nda, bölümlere/programlara göre Tablo 3’de belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Kayıtların zamanında ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için adayların bölümler/programlar için ayrılan tarihlerde ilgili dersliklerde kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

 

Tablo 3. Bölümlere/Programlara Göre Ön Kayıt Tarihleri

Bölüm/Program

Ön Kayıt Tarihi

Antrenörlük Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Spor Yöneticiliği

Turizm Animasyon

Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Coğrafya

Felsefe

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Psikoloji

Sanat Tarihi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Biyoloji

 

 

 

 

18 Temmuz 2017 Salı

Fizik

Kimya

Matematik

Hemşirelik

Çalgı Yapım

Ses Eğitimi

Temel Bilimler

Türk Halk Oyunları

Beslenme ve Diyetetik

 

 

 

 

19 Temmuz 2017 Çarşamba

Ebelik

Gıda Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Peyzaj Mimarlığı

Süt Teknolojisi

Tarım Ekonomisi

Tarım Makinaları

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootekni

Gazetecilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo - Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

Mazeret Kaydı

20 Temmuz 2017 Perşembe

 

Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı

Adayların ön değerlendirmesi, ön kayıt sırasında beyan ettikleri not durum belgelerindeki AGNO’ya (dörtlük sisteme) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bölüm/program için kontenjan sayısı kadar (varsa) asıl ve yedek aday listesi ile kesin kayıt süreç ve işlemlerine ilişkin açıklamalar 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü (14:00) http://www.ege.edu.tr ve http://egitim.ege.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

 

Öğrenim Ücreti

PFESP’nın öğrenim ücreti EÜ Yönetim Kurulu’nun 06.06.2017 tarih ve 8/21 sayılı Kararı gereğince 2.054 TL olup, ödemelere ilişkin bilgiler kesin kayıt duyurusunda ilan edilecektir.

DUYURUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ