Ege Universitesi-Egitim FakultesiEge Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin
“İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne
İlişkin Görüşü


Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 20.02.2012 tarihinde TBMM Başkanlığı’na verilen ve 23.02.2012 tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni değerlendirmiştir. Fakültemiz söz konusu kanun teklifinin, aşağıda belirtilen sakıncaları göz önünde bulundurarak geniş katılımlı bir süreçle yeniden ele alınmasının isabetli olacağı görüşündedir. İlgili kanun teklifi;

1.Temel eğitimi, -dünyadaki örneklerin aksine- 4+4+4 şeklinde, program ve okul türleri açısından farklı öğretim programlarına dayalı olarak yapılandırmaktadır.

2.İlgileri ve yetenekleri henüz ayrışmamış, somut işlemler dönemini tamamlamamış, mesleklere yönelik tutum ve ilgileri gelişmemiş olan öğrencileri dördüncü sınıfın sonunda yönlendirmektedir.

3.İkinci kademe okulları arasındaki nitelik sorunları nedeniyle yeni bir ulusal sıralama sınavı ihtimali oluşturarak, çok küçük yaşlarda özel dershanelere olan talebi artırma riski yaratmaktadır.

4.İkinci kademenin mesleki eğitim programları ve çıraklıkla ilişkilendirilmesi nedeniyle dördüncü sınıfın sonundaki çocukların çıraklığa ve işçiliğe yönlendirilmeleri riski doğurmaktadır.

5.Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime dayalı olarak yenilenen öğretim programlarının değerlendirilmeksizin yeniden tasarlanmasına yol açmaktadır.

6.Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan girişim ve yatırımlara rağmen, okulöncesi eğitimi zorunlu hale getirmemektedir.

Ege Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
28.02.2012


DUYURULAR

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Vize Programı için tıklayınız
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programları Duyuruları için tıklayınız
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı için tıklayınız
Geçmiş Duyurulara ulaşmak için tıklayınız
 
 
 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
©2007
Ana Sayfa Kulüp ve Topluluklar İngilizce Formasyon