Kulüpler ve Topluluklar

Kulüpler ve Topluluklar

Öğrencilerimiz Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen topluluk çalışmalarına ve sosyal faaliyetlere katıldıkları gibi, Eğitim Fakültesi'ndeki kulüplerin düzenlediği birçok sosyal çalışmanın ve projenin doğrudan katılımcısı ya da yürütücüsü konumundadırlar. Öğrenciler bizzat kendileri çeşitli alanlarda kurultay, konferans, seminer, söyleşi ve bilgilendirme toplantıları düzenlemektedirler. Fakülte bünyesinde halen aktif olarak çalışan sekiz adet öğrenci kulübü bulunmaktadır.

Atatürkçü Düşünce Kulübü

2004 yılında aktif olarak çalışmaya başlayan Atatürkçü Düşünce Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeyi; laik, cumhuriyetçi, demokrat ve insan haklarına saygılı bireylerle birlikte Atatürkçülük düşüncesini gerçekleştirmeyi ve yaymayı hedeflemektedir. Ayrıca öğretmen adaylarını Atatürk ilkeleri ve devrimleri konusunda bilinçlendirerek daha çağdaş bir eğitimci profilinin oluşmasında katkıda bulunmaya çalışılmaktadır. Akademik danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Göksu Çiçekli'nin yürüttüğü Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün çalışmaları; çeşitli tarihi mekânlara ve müzelere geziler yapmayı,Türkiye tarihi açısından özel günlerde ve bayramlarda çeşitli konferans ve söyleşiler düzenlemeyi kapsamaktadır.

Bilgisayar Kulübü

Eğitim Fakültesi bünyesinde 2001 yılında kurulan Bilgisayar Kulübü, bölüm öğrencilerinin yanı sıra, fakülte ve üniversite öğrencilerinin teknoloji okuryazarlığını geliştirmeyi, uzman kurum/kuruluş ve kişilerle  işbirliği yaparak panel konferans, seminer ve kurslar düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kulüp, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Öğrenci Kurultayı'nı Türkiye'de ilk kez başlatmakla adını duyurmuştur. Ayrıca bu kurultayı ulusal düzeyde başlatmakla kalmayıp devamlılığını da sağlamıştır. Bunların yanısıra, yaşayan, gelişen ve düşünen sosyal bir kulüp olma özelliği nedeniyle  kardeş okullara bağış kampanyaları düzenlemiş, ilaç ve giyecek yardımlarında da bulunmuştur. Akademik danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Fırat Sarsar yapmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için www.egebk.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Halk Oyunları Kulübü

Türk folklorunun en önemli dallarından biri olan halk oyunları, Türk halkının ortak duygularını taşıması itibariyle millet olma özelliğini oluşturan unsurlar arasında yer almaktadır. Türk halk oyunları; insanların duygularında ortak bir anlam, düşüncelerinde milli şuur oluşturması, toplum dayanışmasını ve kaynaşmasını sağlaması özellikleri ile önemli bir eğitim aracı olarak düşünülmektedir. 2007 yılında Yrd.Doç.Dr. Sibel Sönmez'in akademik danışmanlığında kurulan Eğitim Fakültesi Halk Oyunları Kulübü'nün amacı; kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak, sevdirmek ve nesillere en doğru şekilde aktarmanın yanı sıra öğrenciler arasında dostluk ve arkadaşlığın gelişmesini sağlayarak oynayanlar arasında milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

İlköğretim Kulübü

İlköğretim Kulübü 2004 yılında aktif olarak çalışmalarına başlamıştır. Akademik  danışmanlıklarını Doç. Dr. Şakire Ocak Karabay ve Doç. Dr. Esin Şahin Pekmez'in yaptığı kulüp, İlköğretim Bölümü lisans programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanmalarını hedeflemektedir. Kulüp; konferanslar, söyleşiler ve bilgilendirme panoları ile öğretmen adaylarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra kermesler, geziler, yardım kampanyaları gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin sosyal, çağdaş, laik, bilinçli, sağduyulu, iletişim becerileri güçlü, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı öğretmenler olarak yetiştmelerine katkıda bulunulmaktadır. 

Latin Dansları Kulübü

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de giderek yaygınlaşan Latin dansları, Eğitim Fakültesi bünyesinde 2007 yılında kulüp olarak faaliyete geçmiştir. Kulüp,  öğrencilere yönelik kurs vermektedir. Kulübün amacı, öğrencilere Latin danslarının oluşumu, tarihçesi, teorik ve pratik uygulamalarına dair bilgiler vermek ve böylece ülkemizde giderek yaygınlaşan dansın gelişimine katkıda bulunmaktır. Akademik danışmanlığını Yrd.Doç.Dr. Sibel Sönmez'in yaptığı kulüp; çeşitli dans  gösterileri düzenleyerek öğrencilerin sosyalleşmeleri, sorumluluk sahibi olmaları, iletişim becerilerini geliştirmeleri, zamanlarını etkili ve verimli kullanmaları ve keyif alacakları aktiviteler yaparak günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarına katkıda bulunmaktadır. 

Psikolojik Danışma Kulübü

2002 yılında kuruluan Psikolojik Danışma Kulübü'nün amacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı öğrencilerinin eğitimsel ve mesleki dayanışmasını sağlayarak psikolojik danışma alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin üniversitede ve toplumda tanınmasına katkıda bulunmaktır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı öğrencilerinin bilimsel, eğitimsel, mesleki, kültürel ve toplumsal yönlerden gelişmeleri  de desteklenmektedir. Akademik danışmanlığı Yrd. Doç. Dr. Elif Ercan yapmaktadır.

Satranç Kulübü

Bireysel satranç başarıları olan ve Ege Üniversitesi Satranç Takımı'nda yer alan öğrencilerin girişimleri ile 2007 yılında kurulan Eğitim Fakültesi Satranç Kulübü'nün akademik danışmanlığını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tarık Kışla yapmaktadır. Kulüp, fakülteler ve üniversiteler arası turnuvalarda, Fakültemizi/Üniversitemizi temsil etmek ve öğrencilerimize satranç oyununu öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, kulübün kendi içindeki yapılanması iki yönde gerçekleşmektedir. Bir yandan yetenekli üyeler fakülte takımı oluşturup turnuva ve organizasyonlara katılırken, diğer yandan da satranç ile yeni tanışan Fakülte öğrencilerine temel düzeyde eğitim verilmektedir. 

Yaratıcı Drama Kulübü

Gönüllü öğrenciler ve Öğr.Gör Erdem Eren tarafından 2005 yılında Eğitim Fakültesi Tiyatro Topluluğu olarak kurulan kulüp, 2007 yılında isim değiştirerek Yaratıcı Drama Kulübü adını almıştır. Kulüp, 2008 yılına kadar üç tane oyuna imza atmıştır. Kulüp her yıl ortalama otuz öğrenciyle yaratıcı dramayı ve tiyatroyu merkeze alarak gösteriler üretmektedir. Bu gösteriler gerek Üniversite bünyesinde gerekse diğer üniversitelerde ve halkın izleyebileceği salonlarda izleyicilerin beğenisine sunulmaktadır. Böylece Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yaratıcı Drama Kulübü'nün diğer bir amacı da, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik yaşamlarında yaratıcı drama yöntemini kullanabilir hale gelmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, hem öğretmenlerin özel alan becerilerine hem de yaratıcı drama alanına katkıda bulunmaya çalışan Yaratıcı Drama Kulübü, çalışmalarını nitelikli bir şekilde devam ettirmeyi, ulaşılan öğrenci sayısını imkânlar dâhilinde yakın gelecekte arttırmayı ve Üniversite genelinde bilgilendirmeye yönelik farklı çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.